Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych

2014/15/B/ST8/02321

Słowa kluczowe:

matariały ścierne dodatki hybrydowe biopolimery spoiwa żywice

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Teofil Jesionowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 897 108 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-22

Zakończenie projektu: 2018-09-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat do pomiaru kąta zwilżania. Za kwotę 285 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Kraft lignin/cubic boron nitride hybrid materials as functional components for abrasive tools IF: 3,909
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Paulina Jakubowska, Tadeusz J. Szalaty, Małgorzata Szewczyńska, AdamVoelkel, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2019, tom: 122, strony: 88-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Physicochemical Characterization of Functional Lignin–Silica Hybrid Fillers for Potential Application in Abrasive Tools IF: 2,728
  Autorzy:
  Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Artur Jamrozik, Tadeusz J. Szalaty, Danuta Matykiewicz, Tomasz Sterzyński, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2016, tom: 9, strony: 517-530), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma9070517 - link do publikacji
 3. Activation of Magnesium Lignosulfonate and Kraft Lignin: Influence on the Properties of Phenolic Resin-Based Composites for Potential Applications in Abrasive Materials IF: 3,226
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Danuta Matykiewicz, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Science (rok: 2017, tom: 18, strony: 1224-1243), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms18061224 - link do publikacji
 4. New ecological composites based on natural renewable resources
  Autorzy:
  Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Artur Jamrozik, Teofil Jesionowski, Adam Voelkel
  Czasopismo:
  International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements (rok: 2018, tom: 6, strony: 563-570), Wydawca: WIT Press6
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2495/CMEM-V6-N3-563-570 - link do publikacji
 5. Characteristics of Multifunctional, Eco-Friendly Lignin-Al2O3 Hybrid Fillers and Their Influence on the Properties of Composites for Abrasive Tools IF: 2,861
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Iwona Koltsov, Bartłomiej Borek, Danuta Matykiewicz, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: 1920-1939), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22111920 - link do publikacji
 6. Calcium lignosulfonate as eco-friendly additive for crosslinking fibrous composites with phenol-formaldehyde resin matrix IF: 1,121
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Rafał Oliwa, Mariusz Oleksy, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2018, tom: 63, strony: 102-108), Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2018.2.3 - link do publikacji
 7. Functional lignin-SiO2 hybrids as potential fillers for phenolic binders IF: 0,863
  Autorzy:
  Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Danuta Matykiewicz, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Journal of Adhesion Science and Technology (rok: 2016, tom: 30, strony: 1031-1048), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01694243.2015.1115602 - link do publikacji
 8. Surface characterization of lignin materials by means of inverse gas chromatography
  Autorzy:
  Adam Voelkel, Beata Strzemiecka, Katarzyna Adamska, Łukasz Klapiszewski
  Czasopismo:
  WIT Transactions on Engineering Sciences (rok: 2017, tom: 116, strony: 195-203), Wydawca: WIT Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2495/MC170201 - link do publikacji
 1. Characteristics of lignin-Al2O3 fillers and their influence on properties of polymer compositions
  Autorzy:
  Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Artur Jamrozik, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  BiPoCo 2016 3rd International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Budapest University of Technology and Economics
  Data:
  konferencja 28 sierpnia - 1 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Materiały hybrydowe Al2O3-lignina jako funkcjonalne napełniacze do żywic termoutwardzalnych
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
  Data:
  konferencja 2 grudnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ procesu aktywacji preparatów ligninowych na właściwości kompozytów na bazie żywic fenolowo-formaldehydowych do potencjalnych zastosowań w materiałach ściernych
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
  Data:
  konferencja 2 grudnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of oxidized lignin for abrasive articles
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Bartłomiej Borek, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  BiPoCo 2016 3rd International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Budapest University of Technology and Economics
  Data:
  konferencja 28 sierpnia - 1 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Charakterystyka funkcjonalnych napełniaczy hybrydowych lignina-Al2O3 z wykorzystaniem technik spektroskopowych
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Łukasz Klapiszewski, Tadeusz J. Szalaty, Adam Voelkel, Beata Strzemiecka, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" (rok: 2018, ), Wydawca: Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Zbigniewa Hubickiego. Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do oceny efektywności otrzymywania funkcjonalnych komponentów materiałów ściernych
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  IX Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" (rok: 2016, ), Wydawca: Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Zbigniewa Hubickiego. Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 7-9 czerwca 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Wykorzystanie technik spektroskopowych w badaniu materiałów hybrydowych na bazie surowców naturalnych
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Łukasz Klapiszewski, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" (rok: 2017, ), Wydawca: Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Zbigniewa Hubickiego. Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 21-23 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Functional polybenzo-1,3-oxazines as an alternative binder in abrasive articles. Comparison with binders based on oxidized lignin
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Beata Strzemiecka, Łukasz Klapiszewski, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  BiPoCo 2016 3rd International Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Budapest University of Technology and Economics
  Data:
  konferencja 28 sierpnia - 1 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Ocena procesu aktywacji materiałów ligninowych z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni w perspektywie użycia w spojonych materiałach ściernych
  Autorzy:
  Artur Jamrozik, Łukasz Klapiszewski, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  X Ogólnopolsie Sympozjum "Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" (rok: 2017, ), Wydawca: Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Zbigniewa Hubickiego. Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 21-23 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Materiały hybrydowe lignina-Al2O3 i lignina-SiO2 jako dodatki w materiałach ściernych – charakterystyka porównawcza
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Paulina Jakubowska, Artur Jamrozik, Tadeusz J. Szalaty, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  XI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" (rok: 2018, ), Wydawca: Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Zbigniewa Hubickiego. Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Data:
  konferencja 26-28 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 1. Lignina jako produkt odpadowy przemysłu celulozowo-papierniczego - zastosowanie oraz aspekt środowiskowy
  Autorzy:
  Łukasz Klapiszewski, Tadeusz J.Szalaty, Teofil Jesionowski
  Książka:
  Środowisko i przemysł. Tom VI (rok: 2016, tom: VI, strony: 91-138), Wydawca: Cursiva
  Status:
  Opublikowana