Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pawła Florenskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Justyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 2. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 3. Kapłani Jowisza. Kolegium septemviri epulones w religii publicznej starożytnego Rzymu

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Gillmeister

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 4. Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Lilianna Kiejzik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 5. Czy w Dawnej Rusi (XI-XIII w.) istniała myśl filozoficzna? Język, literatura i sztuka w perspektywie filozoficznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Justyna Kroczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 6. Stanisław Lisiecki (1872-1960) - zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mróz

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 7. Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik przestrzeni

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adam Trybus

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 8. Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relac...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Bylica

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 9. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Uglik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 10. Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kamila Gieba

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 11. Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Lilianna Kiejzik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 12. Tekstylia na naczyniach uchwycone. Identyfikacja wytwórczości tekstylnej społeczności neolitycznych zachodniej części Ni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Kaczmarek

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 13. Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (u...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Steciąg

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny