Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cysty bruzdnic (Dinoflagellata) jako paleoceanograficzne wskaźniki lodu morskiego. Późnoholoceńska historia środowiska morskiego fiordów Hornsund i Storfjorden (Svalbard).

2014/15/N/ST10/05115

Słowa kluczowe:

cysty bruzdnic pak lodowy paleoceanografia Svalbard

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Kucharska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 124 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-08

Zakończenie projektu: 2018-09-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony