Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

2014/15/D/HS4/00771

Słowa kluczowe:

podejmowanie decyzji w warunkach niepewności decyzje jednokryterialne i wielokryterialne strategie czyste i mieszane decyzje realizowane jednokrotnie planowanie scenariuszowe preferencje decydenta

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Helena Gaspars-Wieloch 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 74 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-12-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (13)
 1. A decision rule based on goal programming and one-stage models for uncertain multi-criteria mixed decision making and games against nature
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Czasopismo:
  Croatian Operational Research Review (rok: 2017, tom: 8(1), strony: 61-76), Wydawca: Croatian Operational Research Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17535/crorr.2017.0004 - link do publikacji
 2. Newsvendor problem under complete uncertainty: case of innovative products, IF: 0,978
  Autorzy:
  Gaspars-Wieloch Helena
  Czasopismo:
  Central European Journal of Operations Research (rok: 2017, tom: 25(3), strony: 561-585), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10100-016-0458-3 - link do publikacji
 3. A Decision Rule for Uncertain Multi-Criteria Pure Decision Making and Independent Criteria
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Czasopismo:
  Optimum. Economic Studies (rok: 2017, tom: 3(87), strony: 77-92), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/ose.2017.03.87.06 - link do publikacji
 4. Resource allocation under complete uncertainty - case of asymmetric payoffs
  Autorzy:
  Gaspars-Wieloch Helena
  Czasopismo:
  Organization and Management (Organizacja i Zarządzanie) (rok: 2016, tom: 96, strony: 247-258), Wydawca: Silesian University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 5. Project Net Present Value estimation under uncertainty IF: 0,73
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Czasopismo:
  Central European Journal of Operations Research (rok: 2019, tom: 27(1), strony: 179-197), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10100-017-0500-0 - link do publikacji
 6. Scenario planning combined with probabilities as a risk management tool – analysis of pros and cons IF: 0,13
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Czasopismo:
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH (rok: 2021, tom: 21, strony: 44581), Wydawca: Inderscience Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1504/IJEBR.2021.112015 - link do publikacji
 1. Innovative projects scheduling with non-renawable resources on the basis of decision project graphs
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Konferencja:
  14th International Symposium on Operational Research SOR'17 (rok: 2017, ), Wydawca: Slovenian Society INFORMATIKA (SDI) Section for Operational Research (SOR)
  Data:
  konferencja 27-29 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Innovative products and newsvendor problem under uncertainty without probabilities
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Weieloch
  Konferencja:
  13th International Symposium on Operations Research in Slovenia, SOR'15 (rok: 2015, ), Wydawca: Slovenian Society INFORMATIKA, Section for Operational Research
  Data:
  konferencja 23-25 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. On Securities Portfolio Optimization, Preferences, Payoff Matrix Estimation and Uncertain Mixed Decision Making
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Konferencja:
  CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION'2015 (rok: 2015, ), Wydawca: VGTU Press
  Data:
  konferencja 12-13 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Role of scenario planning and probabilities in economic decision problems – literature review and new conclusions.
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Konferencja:
  CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING ' 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Vilnius Gediminas Technical University
  Data:
  konferencja 9-10.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. A scenario-based AHP method for one-shot decisions and independent criteria
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Konferencja:
  15TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OPERATIONAL RESEARCH (rok: 2019, ), Wydawca: Slovenian Society INFORMATIKA (SDI) Section for Operational Research (SOR)
  Data:
  konferencja 25-27 września 2019
  Status:
  Opublikowana
 6. Innovative projects scheduling with scenario-based decision project graphs
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Konferencja:
  Contemporary Issues in Business, Management and Education' 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: VGTU Press
  Data:
  konferencja 11-12 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Hybrydy uwzględniające regułę CMJ i współczynnik pesymizmu
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 111-115), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Niepewność a ryzyko
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 44819), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Reguła MM(SF+AS)/1
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły deczyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 151-154), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 4. Użyteczność
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmwanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 128-130), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Zróżnicowane rozstępy wypłat i zerowe wartości ekstremalne
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 125-128), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 6. Hybrydy uwzględniające punkty referencyjne i współczynnik pesymizmu
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 121-124), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 7. Ocena rentowności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika NPV(H+B)
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 167-175), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 8. Reguła MM(SF+AS)/2(CS)
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewnosci - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 154-156), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 9. Hybrydy uwzględniające normalizację wypłat i współczynnik pesymizmu
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 115-121), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 10. Prawdopodobieństwo
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 15-22), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 11. Optymalizacja czasowo-zasobowa przedsięwzięć przy wielotrybowości czynności
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 185-197), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 12. Optymalizacja wielkości zamówienia produktów innowacyjnych
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 175-181), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 13. Przegląd i ocena istniejących jednokryterialnych reguł decyzyjnych
  Autorzy:
  Helena Gaspars-Wieloch
  Książka:
  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne (rok: 2018, tom: 2018, strony: 38-67), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana