Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

SYNAMET - mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie

2014/15/B/HS2/00182

Słowa kluczowe:

metafora synestezja korpus

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Zawisławska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 436 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Zakończenie projektu: 2019-10-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska
  Czasopismo:
  Cognitive Studies | Études cognitives (rok: 2018, tom: 18, strony: 44572), Wydawca: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/cs.1675 - link do publikacji
 2. Metaphors in Polish, English, Russian, and French perfumery discourse: A comparative study
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska
  Czasopismo:
  Metaphor and the Social World (tom: -, strony: -), Wydawca: John Benjamins Publishing Company
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Metaphors in Polish Wine Discourse: a Corpus Approach IF: 0,347
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska
  Czasopismo:
  Poznań Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2019, tom: 55(3), strony: 601-629), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/psicl-2019-0022 - link do publikacji
 4. Synamet — a microcorpus of synesthetic metaphors. Preliminary premises of the description of metaphor in discourse
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska
  Czasopismo:
  Cognitive Studies | Études cognitives (rok: 2016, tom: 16, strony: 107-118), Wydawca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11649/cs.2016.010 - link do publikacji
 5. Narrative metaphors in Polish perfumery discourse
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska
  Czasopismo:
  Cognitive Linguistic Studies (rok: 2019, tom: 0,251388888888889, strony: 221–246), Wydawca: John Benjamins Publishing Company
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Verbal synaesthesia in the Polish corpus of synaesthetic metaphors
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk
  Czasopismo:
  LaMiCuS (rok: 2018, tom: 2, strony: 226-253), Wydawca: Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
  Status:
  Opublikowana
 7. Typology of metaphors with the taste gustatory target domain in the Polish wine discourse
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska
  Czasopismo:
  CrossRoads. A Journal of English Studies (rok: 2017, tom: 17, strony: 76-90), Wydawca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/cr.2017.17.2.05 - link do publikacji
 1. Frame-based annotation in the corpus of synesthetic metaphors
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska
  Konferencja:
  9th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Data:
  konferencja 17-19.05.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Metaphor annotation in the corpus of Polish
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk
  Konferencja:
  International Joint, Conferences on Artifical Intelligence (IJCAI), 2nd International Workshop on Language Sense on Computer (rok: 2017, ), Wydawca: IJCAI
  Data:
  konferencja 19-25.08
  Status:
  Opublikowana
 1. Typology of metaphors with the olfactory target domain in the Polish perfumery discourse
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska
  Książka:
  The Linguistics of Olfaction (tom: -, strony: -), Wydawca: John Benjamins Publishing Company
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska
  Książka:
  Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe (rok: 2017, tom: -, strony: 971-986), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 3. Metaphor and Senses The Synamet Corpus: A Polish Resource for Synesthetic Metaphors
  Autorzy:
  Magdalena Zawisławska
  Książka:
  Studies in Philosophy of Language and Linguistics (rok: 2019, tom: 14, strony: 202), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana