Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe multifunkcjonalne nanocząstki magnetyczne z aktywnością przeciwgrzybiczą i właściwościami teranostycznymi.

2014/15/D/NZ6/02665

Słowa kluczowe:

nanocząstki magnetyczne infekcje grzybicze teranostyka

Deskryptory:

 • NZ6_7: Mykologia
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Niemirowicz-Laskowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 454 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-06

Zakończenie projektu: 2020-01-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mini cytometr przepływowy. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Candidacidal Activity of Selected Ceragenins and Human Cathelicidin LL-37 in Experimental Settings Mimicking Infection Sites. IF: 3,234
  Autorzy:
  Bonita Durnaś, Urszula Wnorowska, Katarzyna Pogoda, Piotr Deptuła, Marzena Wątek, Ewelina Piktel, Stanisław Głuszek, Xiaobo Gu, Paul B. Savage, Katarzyna Niemirowicz, Robert Bucki
  Czasopismo:
  PlosOne (rok: 2016, tom: 11, strony: 44581), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0157242. - link do publikacji
 2. Magnetic nanoparticles as a drug delivery system that enhance fungicidal activity of polyene antibiotics. IF: 5,671
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Bonita Durnaś, Grażyna Tokajuk, Katarzyna Głuszek, Agnieszka Z. Wilczewska, Iwona Misztalewska, Joanna Mystkowska, Grzegorz Michalak, Anna Sodo, Marzena Wątek, Bożena Kiziewicz, Stanisław Góźdź, Stanisław Głuszek, Robert Bucki
  Czasopismo:
  Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (rok: 2016, tom: 12, strony: 2395-2404), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nano.2016.07.006 - link do publikacji
 3. Development of antifungal therapies using nanomaterials. IF: 4,727
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Bonita Durnaś, Ewelina Piktel, Robert Bucki.
  Czasopismo:
  Nanomedicine (Lond.) (rok: 2017, tom: 12, strony: 1891-1905), Wydawca: Future Medicine
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2217/nnm-2017-0052 - link do publikacji
 4. Core-shell magnetic nanoparticles display synergistic antibacterial effects against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus when combined with cathelicidin LL-37 or selected ceragenins. IF: 4,32
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Ewelina Piktel, Agnieszka Zofia Wilczewska, Karolina H. Markiewicz, Bonita Durnaś, Marzena Wątek, Irena Puszkarz, Marta Wróblewska, Wiesława Niklińska, Paul B. Savage, Robert Bucki
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2016, tom: 11, strony: 5443-5455), Wydawca: DovePress
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S113706 - link do publikacji
 5. Formulation and candidacidal activity of magnetic nanoparticles coated with cathelicidin LL-37 and ceragenin CSA-13. IF: 4,259
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Bonita Durnaś, Grażyna Tokajuk, Ewelina Piktel, Grzegorz Michalak, Xiaobo Gu, Alina Kułakowska, Paul B. Savage, Robert Bucki.
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 44573), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-04653-1 - link do publikacji
 6. Use of magnetic nanoparticles as a drug delivery system to improve chlorhexidine antimicrobial activity. IF: 4,3
  Autorzy:
  Grażyna Tokajuk, Katarzyna Niemirowicz, Piotr Deptuła, Ewelina Piktel, Mateusz Cieśluk, Agnieszka Zofia Wilczewska, Jan Ryszard Dąbrowski, Robert Bucki.
  Czasopismo:
  International Journal of Nanomedicine (rok: 2017, tom: 12, strony: 7833-7846), Wydawca: Dove Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2147/IJN.S140661 - link do publikacji
 7. The synthesis and antifungal activity of (20S)-3β-acetoxy-5α-pregnane-20,16β-carbolactone against fluconazole – Resistant Candida cells IF: 2,513
  Autorzy:
  Izabella Jastrzebska, Katarzyna Niemirowicz, Wioleta I. Brzozowska, Robert Bucki
  Czasopismo:
  Steroids (rok: 2017, tom: 118, strony: 55-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.steroids.2016.12.009. - link do publikacji
 1. Chlorhexidine immobilized on magnetic nanoparticles prevents mixed-species biofilms growth.
  Autorzy:
  Grzegorz Michalak, Katarzyna Niemirowicz, Grażyna Tokajuk, Robert Bucki.
  Konferencja:
  11th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (rok: 2016, ), Wydawca: Students' Scientific Society of Medical University of Bialystok
  Data:
  konferencja 05 - 07.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Aktywność przeciwgrzybicza nanocząstek typu rdzeń-powłoka sfunkcjonalizowanych peptydem PBP10stanowiącym sekwencje gelsoliny łączącą PIP2.
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Ewelina Piktel, Urszula Wnorowska, Bonita Durnaś, Robert Bucki.
  Konferencja:
  V Konferencja "Związki biologicznie czynne: aktywność, struktura synteza" (rok: 2017, ), Wydawca: PTCHem
  Data:
  konferencja 9 - 11.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa koniugatów nanocząstka-lek w zależności od metody immobilizacji.
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz-Laskowska, Urszula Wnorowska, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Agnieszka Z. Wilczewska, Robert Bucki.
  Konferencja:
  62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: PTChem Warszawa
  Data:
  konferencja 02-06.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Potential of magnetic nanoparticles in target therapy.
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz-Laskowska, Agnieszka Z. Wilczewska, Robert Bucki, Halina Car.
  Konferencja:
  20 th International Congress of the Polish Pharmacological Society (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
  Data:
  konferencja 05-07.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Przeciwdrobnoustrojowe działanie pochodnych 1,4 - dihydropirydyny zimmobilizowanych na powierzchni nanocząstek magnetycznych
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Ewelina Piktel, Katarzyna Głuszek, Aiva Plotniece, Paul A. Janmey, Robert Bucki
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydz. Chemii Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20 - 23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Ceragenin CSA-13 interferes with germination of Bacillus subtilis spores.
  Autorzy:
  Ewelina Piktel, Katarzyna Niemirowicz, Grzegorz Michalak, Marzena Wątek, Bonita Durnaś, Grażyna Tokajuk, Marta Wróblewska, Paul B. Savage, Robert Bucki.
  Konferencja:
  12TH Warsaw International Medical Congress (rok: 2016, ), Wydawca: Students' Scientific Association Medical University of Warsaw
  Data:
  konferencja 12 - 15.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Zwiększenie aktywności przeciwgrzybiczej i poprawa biokompatybilności cerageniny CSA-13 poprzez immobilizację na powierzchni nanocząstek magnetycznych
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Ewelina Piktel, Urszula Wnorowska, Bonita Durnaś, Agnieszka Zofia Wilczewska, Paul B. Savage, Robert Bucki.
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTCHem
  Data:
  konferencja 17 - 21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Aktywność chlorheksydyny zimmobilizowanej na magnetycznym nośniku w stosunku do patogenów jamy ustnej.
  Autorzy:
  Katarzyna Niemirowicz, Grażyna Tokajuk, Ewelina Piktel, Joanna Mystkowska, Agnieszka Zofia Wilczewska, Piotr Deptuła, Robert Bucki.
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17 - 21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Analiza fizykochemiczna koniugatów nanocząstka-lek - ocena wpływu metody immobilizacji.
  Autorzy:
  Agnieszka Z. Wilczewska, Katarzyna Niemirowicz-Laskowska, Iwona Misztalewska-Turkowicz, Robert Bucki.
  Konferencja:
  62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: PTChem Warszawa
  Data:
  konferencja 02-06.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 10. Grzybobójcze działanie nanocząsteczek magnetycznych sfunkcjonalizowanych flukonazolem.
  Autorzy:
  Agnieszka Z. Wilczewska, Katarzyna Niemirowicz, Bonita Durnaś, Iwona Misztalewska, Robert Bucki.
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem, Warszawa
  Data:
  konferencja 19 - 23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Ocena morfologii komórek i biofilmu Candida spp. poddanych działaniu wybranych ceragenin z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych.
  Autorzy:
  Piotr Deptuła, Katarzyna Pogoda, Bonita Durnaś, Urszula Wnorowska, Marzena Wątek, Ewelina Piktel, Paul B. Savage, Katarzyna Niemirowicz, Robert Bucki.
  Konferencja:
  IX Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński
  Data:
  konferencja 30.11 - 04.12.2016
  Status:
  Opublikowana