Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czarne obiekty we wczesnym Wszechświecie

2014/15/B/ST2/00089

Słowa kluczowe:

czarne dziury czarne pierścienie ciemna materia ciemna energia twierdzenia o jednoznaczności rozwiązań

Deskryptory:

 • ST2_11: Teoria względności i grawitacja

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Rogatko 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 588 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-25

Zakończenie projektu: 2018-11-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook. Za kwotę 5 500 PLN
 2. notebook.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (24)
 1. On stability of a neutron star system in Palatini gravity IF: 5,172
  Autorzy:
  Aneta Wojnar
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2018, tom: 78, strony: 421(1-8)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-018-5900-3 - link do publikacji
 2. Scalar field as an intrinsic time measure in coupled dynamical matter-geometry systems. II. Electrically charged gravitational collapse IF: 6,023
  Autorzy:
  A.Nakonieczna, Dong-han Yeom
  Czasopismo:
  Journal of high Energy Physics (rok: 2016, tom: 5, strony: 155 (1-29)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP05(2016)155 - link do publikacji
 3. Vacuum polarization of massive fields in the spacetime of higher-dimensional black holes IF: 0,875
  Autorzy:
  Jerzy Matyjasek, Dariusz Tryniecki
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2018, tom: 49, strony: 1737-1761), Wydawca: Polish Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/APhysPolB.49.1737 - link do publikacji
 4. Viscosity bound for superfluids with dark matter sector IF: 4,503
  Autorzy:
  M.Rogatko, K.I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2017, tom: D96, strony: 026015(1-12)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/Phys.RevD.96.026015 - link do publikacji
 5. Viscosity of holographic fluid in the presence of dark matter sector IF: 6,023
  Autorzy:
  M.Rogatko, K.I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 8, strony: 124 (1-22)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP08(2016)124 - link do publikacji
 6. Condensate flow in holographic models in the presence of dark matter IF: 6,023
  Autorzy:
  M.Rogatko, K.I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 10, strony: 152 (1-36)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP10(2016)152 - link do publikacji
 7. On the Current Flow in Superconductors: Universal Trends and Holographic Analysis IF: 0,43
  Autorzy:
  Marek Rogatko, Karol I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: A133, strony: 376-379), Wydawca: Polish Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.376 - link do publikacji
 8. Dark sector impact on gravitational collapse of an electrically charged scalar field IF: 6,023
  Autorzy:
  A.Nakonieczna, M.Rogatko, Ł.Nakonieczny
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2015, tom: 11, strony: 012 (1-47)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP11(2015)012 - link do publikacji
 9. Hydrodynamics of topological Dirac semi-metals with chiral and Z2 anomalies IF: 5,541
  Autorzy:
  Marek Rogatko, Karol I. Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2018, tom: 9, strony: 136(1-16)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP09(2018)136 - link do publikacji
 10. Stress-energy tensor of the quantized massive scalar field in spherically symmetric, topological and lukewarm black hole configurations in D= 4 and D=5 IF: 4,506
  Autorzy:
  J.Matyjasek
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2016, tom: D94, strony: 084048 (1-19)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.94.084048 - link do publikacji
 11. Two interacting current model of holographic Dirac fluid in graphene IF: 4,394
  Autorzy:
  Marek Rogatko, Karol I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2018, tom: D97, strony: 024053(1-14)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.97.024053 - link do publikacji
 12. Dark matter cosmic string in the gravitational field of a black hole IF: 5,126
  Autorzy:
  Łukasz Nakonieczny, Marek Rogatko, Anna Nakonieczna
  Czasopismo:
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (rok: 2018, tom: 3, strony: 024(1-25)), Wydawca: IOP Publishing, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1475-7516/2018/03/024 - link do publikacji
 13. Galaxy rotation curves via conformal factors IF: 5,172
  Autorzy:
  Ciprian A. Sporea,Andrzej Borowiec,Aneta Wojnar
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2018, tom: 78, strony: 308(1-7)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-018-5792-2 - link do publikacji
 14. Holographic calculation of the magneto-transport coefficients in Dirac semimetals IF: 5,541
  Autorzy:
  Marek Rogatko, Karol I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2018, tom: 1, strony: 078(1-25)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP01(2018)078 - link do publikacji
 15. Holographic vortices in the presence of dark matter sector IF: 6023
  Autorzy:
  M.Rogatko, K.I.Wysokiński
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2015, tom: 12, strony: 041 (1-24)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP12(2015)041 - link do publikacji
 16. Scalar field as an intrinsic time measure in coupled dynamical matter-geometry systems. I. Neutral gravitational collapse IF: 6,023
  Autorzy:
  A.Nakonieczna, Dong-han Yeom
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 2, strony: 049 (1-32)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP02(2016)049 - link do publikacji
 17. Uniqueness of dilaton Melvin-Schwarzschild solution IF: 4,506
  Autorzy:
  M.Rogatko
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2016, tom: D93, strony: 044008 (1-7)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.044008 - link do publikacji
 18. Uniqueness of higher-dimensional Einstein-Maxwell-phantom dilaton field wormholes IF: 4,394
  Autorzy:
  Marek Rogatko
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2018, tom: D97, strony: 064023(1-6)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.97.064023 - link do publikacji
 19. Dark matter influence on black objects thermodynamics IF: 5,126
  Autorzy:
  Marek Rogatko, Aneta Wojnar
  Czasopismo:
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (rok: 2018, tom: 5, strony: 023(1-25)), Wydawca: IOP Publishing, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1475-7516/2018/05/023 - link do publikacji
 20. Holographic superconductors in the presence of dark matter IF: 0,45
  Autorzy:
  M.Rogatko, K.I.Wysokiński
  Czasopismo:
  International Journal of Modern Physics B (rok: 2017, tom: 31, strony: 174519 (1-6)), Wydawca: World Scientific Publishing Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0217979217450199 - link do publikacji
 21. Quasinormal modes of black holes: The improved semianalytic approach IF: 4,503
  Autorzy:
  J.Matyjasek, M.Opala
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2017, tom: D96, strony: 024011(1-14)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD96.024011 - link do publikacji
 22. Static configurations and evolution of higher dimensional brane-dilaton black hole system IF: 6,023
  Autorzy:
  A.Nakonieczna, Ł.Nakonieczny, R.Moderski, M.Rogatko
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 12, strony: 064 (1-22)), Wydawca: Springer, SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP12(2016)064 - link do publikacji
 23. Uniqueness of higher-dimensional phantom field wormholes IF: 4394
  Autorzy:
  Marek Rogatko
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2018, tom: D97, strony: 024001(1-4)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.97.024001 - link do publikacji
 24. Uniqueness of photon sphere for Einstein-Maxwell-dilaton black holes with arbitrary coupling constant IF: 4,506
  Autorzy:
  M.Rogatko
  Czasopismo:
  Physical Review D15 (rok: 2016, tom: D93, strony: 064003 (1-7)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.064003 - link do publikacji