Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czarne obiekty we wczesnym Wszechświecie

2014/15/B/ST2/00089

Słowa kluczowe:

czarne dziury czarne pierścienie ciemna materia ciemna energia twierdzenia o jednoznaczności rozwiązań

Deskryptory:

  • ST2_11: Teoria względności i grawitacja

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Rogatko 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 588 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-25

Zakończenie projektu: 2018-11-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Notebook. Za kwotę 5 500 PLN
  2. notebook.