Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Bizantyńska entomologia kulturowa:transformacja dziedzictwa antyku (V-XV w.)

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Przemysław Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 2. Poetyka i polityka strachu w staroangielskiej tradycji literackiej

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Rafał Borysławski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 3. Raptus puellae - między życiem a literaturą. Nieznany wiersz z sylwy Aleksandra Minora, cześnika chełmskiego, jako nowe ...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Monika Szafrańska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 4. Zależność pomiędzy obciążeniem kognitywnym a eksplicytacją u profesjonalnych tłumaczy symultanicznych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Gumul

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 5. Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i języku obcym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 6. Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aneta Głowacka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 7. Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja - reminiscencje - rewizje teoretycznoliterackie (na mat...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Bogalecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 8. W imię przyjaźni, dla dobra wspólnoty. Przyjaźń i wspólnota we współczesnej myśli francuskiej

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Krzykawski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 9. Monasteries on the Edge of the World: Church and Society in Late Medieval Iceland

  Konkurs: POLONEZ BIS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ryder Patzuk-Russell

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 10. Anarchistyczny model lektury

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Jadwiga Zając

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 11. Koncepcja stworzenia świata materialnego w kwestiach 8-10 drugiej księgi komentarza Marsyliusza z Inghen do "Sentencji" ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Paweł Superat

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 12. Przygotowanie edycji krytycznej komentarza Jana z Janduno do "De substantia orbis" Awerroesa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: Łukasz Tomanek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 13. Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Gregorowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 14. Estetyka jako polityka. Twórczość Brunona Jasieńskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Kasper Pfeifer

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 15. Nowa Fantastyka Jean-Pierre'a Andrevona

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Gadomska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 16. Przekład w trójkącie językowym (niemiecko-polsko-czeskim) na przykładzie przekładów dzieł Herty Müller

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Christian Altmann

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 17. W stronę bizantyńskiej zoopoetyki. Ludzie i zwierzęta w Bizancjum (X-XII wiek).

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Przemysław Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 18. Poprzez stulecia, języki i kultury - Cuda św. Menasa jako źródło historyczne, utwór literacki i tekst liturgiczny

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr Przemysław Piwowarczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 19. Jana z Janduno "Quaestiones super 'Parva naturalia' Aristotelis". Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Stanek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 20. Kara w starożytnych Atenach. Ujęcie kognitywne

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jan Kucharski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 21. Historia Intelektualna Dwunastowiecznego Bizancjum - Przejęcie i Przekształcenie Literatury Antycznej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 22. Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce artystycznej Brunona Jasieńskiego

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Kasper Pfeifer

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 23. Technologie miłości. Kultury uczuć i intymności w dobie afektywnych mediów.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Malinowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 24. Geopolityczna specyfika potrydenckich nuncjatur apostolskich (1562-1605) - studium prozopograficzno-porównawcze

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Gregorowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 25. Ucieleśniona religia (embodied religion) świeckich chrześcijan w późnoantycznym Egipcie

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr Przemysław Piwowarczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 26. Prawosławna teologia zwierząt w eseistyce Tatiany Goriczewej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 27. Mapowanie growej biopolityki: paradygmaty immunologiczne w grach cyfrowych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Kłosiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 28. Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 29. Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Bartusik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 30. Foto-grafemiczność. Kształtowanie się relacji między fotografią i poezją na przełomie XXI wieku na przykładzie polskiej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Barbara Englender

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 31. Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Damian Pierzak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 32. (TRANS)POZYCJE IDEI W CHORWACKIM I SERBSKIM DRAMATOPISARSTWIE ORAZ TEATRZE (1990-2020). PERSPEKTYWA TRANSKULTUROWA

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Gabriela Abrasowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny