Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Społeczności łowiecko-zbierackie w młodszej części ostatniego zlodowacenia i wczesnym holocenie w środkowej części Jury Polskiej - chronologia, tło kulturowe i znaczenie rejonu południowej części Wyżyny Ryczowskiej

2014/15/D/HS3/01302

Słowa kluczowe:

paleolit mezolit surowce krzemienne zasoby środowiskowe kultury archeologiczne osadnictwo pradziejowe

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Sudoł-Procyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 385 475 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2019-07-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Piła spalinowa. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Tachimetr elektroniczny. Za kwotę 30 800 PLN
 3. Akumulatorowa młotowiertarka. Za kwotę 4 400 PLN
 4. Cyfrowy aparat z wymienną optyką. Za kwotę 6 000 PLN
 5. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka.
 6. Podświetlarka LED A3.
 7. Agregat prądotwórczy. Za kwotę 5 500 PLN
 8. Mała przyczepa samochodowa B1 z plandeką. Za kwotę 2 700 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Human-mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe IF: 3,961
  Autorzy:
  Baca M., Popović D., Panagiotopoulou H., Marciszak A., Krajcarz M., Krajcarz M.T., Makowiecki D., Węglenski P., Nadachowski A.
  Czasopismo:
  Heredity (rok: 2018, tom: 121, strony: 557-563), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41437-018-0071-4 - link do publikacji
 2. Intra-individual variability of dental enamel δ13C and δ18O values in Late Pleistocene cave hyena and cave bear from Perspektywiczna Cave (Southern Poland)
  Autorzy:
  Czernielewski M., Krajcarz M., Krajcarz M. T.
  Czasopismo:
  Studia Quaternaria (rok: 2020, tom: 37 (2), strony: 121-128), Wydawca: Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/sq.2020.133756 - link do publikacji
 3. Chocolate flint outcrops in the Kraków-Częstochowa Upland. State of knowledge on mining, use, and distribution of the raw material and further research perspectives
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M.
  Czasopismo:
  Študijné zvesti AÚ SAV (rok: 2021, tom: -, strony: 44576), Wydawca: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Ancestors of domestic cats in Neolithic Central Europe : isotopic evidence of a synanthropic diet IF: 10,62
  Autorzy:
  Krajcarz M., Krajcarz M. T., Baca M., Baumann C., Van Neer W., Popović D., Sudoł-Procyk M., Wach B., Wilczyński J., Wojenka M., Bocherens H.
  Czasopismo:
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (rok: 2020, tom: 117 (30), strony: 17710-17719), Wydawca: NATL ACAD SCIENCES, 2101 CONSTITUTION AVE NW, WASHINGTON, DC 20418
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1073/pnas.1918884117 - link do publikacji
 5. Diversity of muskox Ovibos moschatus (Zimmerman, 1780, Bovidae, Mammalia) in time and space based on cranial morphometry IF: 2,023
  Autorzy:
  Stefaniak K., Lipecki G., Nadachowski A., Semba A., Ratajczak U., Kotowski A., Robličková M., Wojtal P., Shpansky A. V., Malikov D. G.; Krakhmalnaya T. V., Kovalchuk O. M., Boeskorov G. G., Nikolskiy P. A., Baryshnikov G. F., Ridush B., Jakubowski G., Pawłowska K., Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Czyżewski Ł., Krajcarz M., Krajcarz M. T., Żeromska A., Gagat P., Mackiewicz P.
  Czasopismo:
  Historical Biology (rok: 2021, tom: 33 (1), strony: 62-77), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/08912963.2019.1666374 - link do publikacji
 6. Magdalenian settlement in the south-estern part of the Ryczów Upland (Polish Jura). New data and the importance of the region
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M.
  Czasopismo:
  Anthropologie. International Journal of Human Diversity and Evolution (rok: 2020, tom: LVIII/2-3, strony: 285-302), Wydawca: Anthropos Institute Moravian Museum
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  https://doi.org.1026720/anthro.20.06.12.1 - link do publikacji
 7. Preliminary characterization of the prehistoric mine of chocolate flint in Poręba Dzieżna, site 24 (Wolbrom commune, małopolskie voivodeship)
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Krajcarz M.T., Malak M., Werra D.H.
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2021, tom: -, strony: 44585), Wydawca: IAiE PAN
  Status:
  Złożona
 1. Flint products from the Final Palaeolithic site Kleszczowa (Silesian Voivodeship), in the context of the raw material outcrops
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M.
  Konferencja:
  Flint in time and space – Time and space in flint. Characteristic and distribution of siliceous rocks in prehistory (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Data:
  konferencja 18-20 Maj 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Nowe stanowisko schyłkowopaleolityczne w Kleszczowej (Wyżyna Częstochowska)
  Autorzy:
  Sudoł M.
  Konferencja:
  13th SKAM Lithic Workshop. The lithic artifacts, methods and history of research (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 28-30.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. The deposits of chocolate flint in Kraków-Częstochowa Upland
  Autorzy:
  Krajcarz M.T, Sudoł-Procyk M.
  Konferencja:
  UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times "The filint mining studies: archaeological excavations – extraction methods – chipping floors – distribution of raw materials nad workshop products" (rok: 2019, ), Wydawca: Archeological Museum and Reserve "Krzemionki", Ostrowiec Świętokrzyski, Poland
  Data:
  konferencja 19-21.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. A new Magdalenian site in Kleszczowa (Polish Jura). Technology and use of artifacts
  Autorzy:
  Magdalena Sudoł-Procyk, Grzegorz Osipowicz
  Konferencja:
  Magdalenian: chronology-territory-settlement-structures (rok: 2018, ), Wydawca: University of Rzeszów, Poland, The Moravian Museum, Brno, Czech Republic
  Data:
  konferencja 18-20. 09. 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Flint assemblages of the Magdalenian Culture in the Ryczów Upland – selection of raw material and significance of the region
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M.
  Konferencja:
  14th SKAM Lithic Workshop Understanding Lithic Technologies" (rok: 2017, ), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
  Data:
  konferencja 26-28.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Stan badań nad epoką kamienia na obszarze Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych
  Autorzy:
  Cyrek K., Sudoł M., Czyżewski Ł.
  Konferencja:
  XXVI Sympozjum Jurajskie. Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (rok: 2016, ), Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
  Data:
  konferencja 5-6.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Namuliska jaskiniowe jako cenne depozyty źródeł archeologicznych i przyrodniczych. Aktualne zagrożenia oraz postulaty na przyszłość " (Cave settlements as valuable deposits of archaeological and natural sources. Current threats and postulates for the future)
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Cyrek K.
  Konferencja:
  53. Sympozjum Speleologiczne (rok: 2019, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
  Data:
  konferencja 10-13.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Chronostratygrafia osadów Jaskini Perspektywicznej (Chronostratigraphy of the sediments of Perspektywiczna Cave)
  Autorzy:
  Krajcarz M. T., Krajcarz M., Sudoł-Procyk M.
  Konferencja:
  Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 9. The use of landscape and georesources at microregional scale during Late Glacial and Early Holocene - the case study of Udorka Valley (Polish Jura)
  Autorzy:
  M. Sudoł-Procyk, M.T. Krajcarz, M. Krajcarz
  Konferencja:
  18th UISPP World Congress, Paris, France (rok: 2018, ), Wydawca: Universite de Sorbonne
  Data:
  konferencja 4-9 czerwiec 2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Wyniki interdyscyplinarnych badań Jaskini Perspektywicznej (Wyżyna Częstochowska) w latach 2014-2016
  Autorzy:
  Sudoł M., Krajcarz M.T., Krajcarz M.
  Konferencja:
  50 Sympozjum Speleologiczne (rok: 2016, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
  Data:
  konferencja 20-23.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Jurassic flints in the Palaeolithic in the central part of the Polish Jura
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Cyrek K.
  Konferencja:
  Krzemień jurajski w pradziejach (Jurassic Flint in Prehistory) (rok: 2017, ), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Państwowe Muzeum Archeologiczne
  Data:
  konferencja 28-30. 09. 2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Neandertalczyk i człowiek współczesny w jaskiniach Jury Polskiej (Neanderthal and modern human in the caves of the Polish Jura)
  Autorzy:
  Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Czyżewski Ł.
  Konferencja:
  51. Sympozjum Speleologiczne (rok: 2017, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
  Data:
  konferencja 5-8.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Schronisko w Dolinie Udorki I (gm. Wolbrom, woj. małopolskie). Wstępne wyniki badań oraz perspektywy na przyszłość (Shelter in Udorka Valley I (Wolbrom comm., Małopolskie Voivodeship). Preliminary research results and prospects for the future)
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. T., Krajcarz M., Wojenka M., Tyc A., Mendecki M.
  Konferencja:
  Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
  Data:
  konferencja 11-14.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 14. The first results of field work in the prehistoric mines of chocolate flint in the Udorka Valley (Częstochowa Upland, Poland)
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. T.
  Konferencja:
  15th SKAM Lithic Workshop Crossing the borders. Interregional and cross-cultural interactions in the context of lithic studies (rok: 2018, ), Wydawca: Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus
  Data:
  konferencja 17-19.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 1. The use of landscape and georesources at microregional scale during the younger part of the Late Glacial in the south- eastern part of Ryczów Upland (Polish Jura)
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Krajcarz M.T.
  Książka:
  Siliceous rocks: procurement and distribution systems. Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (3–9 June 2018, Paris, France) (rok: 2020, tom: -, strony: 44573), Wydawca: Archaeopress Archaeology, Oxford
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Krzemienie jurajskie w paleolicie środkowej części Jury Polskiej (Jurassic flints in the Palaeolithic Age in the central part of the Polish Jura)
  Autorzy:
  Magdalena Sudoł-Procyk, Krzysztof Cyrek
  Książka:
  Krzemień jurajski w pradziejach. Studia nad gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach (rok: 2020, tom: 9, strony: 44582), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. The Chocolate Flint Mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) – a Preliminary Report on the Field and Lidar Surveys
  Autorzy:
  Sudoł-Procyk M., Budziszewski J., M.T. Krajcarz, M. Jakubczak, M. Szubski
  Książka:
  Between History and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech (rok: 2018, tom: -, strony: 89-102), Wydawca: Archaeopress Archaeology
  Status:
  Opublikowana