Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zachodni Maghreb w XIX wieku w "Kitab al-istiksa" Ahmada Ibn Chalida an-Nasiriego

2014/15/B/HS3/02260

Słowa kluczowe:

Maroko historia historiografia An-Nasiri Arabowie

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marek Dziekan 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 190 970 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Historical memory of a text: khabar describing the Jews from Khaybar in Kitāb al-istiqsā by Ahmad b. Khālid al-Nāsirī
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Czasopismo:
  Al-Andalus Magreb (rok: 2016, tom: 23, strony: 44826), Wydawca: Servicio de Publicationes Universidad de Cadiz
  Status:
  Opublikowana
 2. Wahhabi Propaganda in Morocco during the Reign of Sultan Sulayman (1792-1822) as Reflected in the Sources of His Era
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Czasopismo:
  Studia Religiologica (rok: 2018, tom: 2, strony: ), Wydawca: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. O piśmiennictwie marokańskim w XIX w.: Muhammad Akansūs (1796-1877) – życie i dzieło
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Czasopismo:
  Przegląd Orientalistyczny (rok: 2017, tom: 44563, strony: 45-55), Wydawca: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Poznać wroga. Europejskie relacje z wojny hiszpańsko-marokańskiej 1859–1860
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Czasopismo:
  Litteraria Copernicana (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Uwagi o życiu i dziele poety marokańskiego Ibn Idrīsa al-'Amrāwīego (zm. 1864)
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Książka:
  "Miscellanea Arabistica Posnaniensia" Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Adnanowi Abbasowi (rok: 2017, tom: 2, strony: 54-64), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Rys
  Status:
  Opublikowana
 2. Ahmad Ibn Halid an-Nasiri (1835-1897), Luiz Maria d'Albuquerque da Cunha (1828-1860) i Mazagan czyli jak Marokańczyk tłumaczył Portugalczyka
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Książka:
  Między Wschodem a Zachodem – w poszukiwaniu źródeł i inspiracji (rok: 2016, tom: 1, strony: 15-34), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 3. Dwa "takrizy" do "Kitab al-istiksa" Ahmada Ibn Chalida zn-Nasiriego
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Książka:
  Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu (rok: 2016, tom: 1, strony: 491-506), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
  Status:
  Opublikowana
 4. Między dyplomacją a fascynacją. Dziewiętnastowieczne Maroko we wspomnieniach z podróży Ferdinanda von Augustina (1807–1861)
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Książka:
  Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty - historia (rok: 2017, tom: 1, strony: 63-84), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku, Alter Studio
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Książka:
  Ahmad Ibn Hālid an-Nāsirī, XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqsā (rok: 2018, tom: -, strony: LXII+417), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 6. How Ahmad an-Nāsirī quoted European sources. The case of Descripción historica de Marruecos by Manuel P. Castellanos
  Autorzy:
  Marek M. Dziekan
  Książka:
  Re-defining a Space of Encounter. Islam and Mediterranean. Identity, Alterity and Interactions , Wydawca: Peeters
  Status:
  Przyjęta do publikacji