Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (XVII-XVIII w.).

2014/15/B/HS2/00137

Słowa kluczowe:

książka rękopiśmienna rękopis Polska

Deskryptory:

 • HS2_4: Bibliologia i informatologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Matwijów 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 105 430 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2019-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. "Acta interregnorum" – rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII w.
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Czasopismo:
  Roczniki Biblioteczne (rok: 2016, tom: 60, strony: 187-207), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10,19195/0080-3626.60.8 - link do publikacji
 2. "Manuscript materials of public life of the Załuski Library in Warsaw from the time of Polish-Lithuanian Commonwealth (the second half of 16th-18th century)".
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Czasopismo:
  Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi (rok: 2020, tom: 14 nr 2, strony: s. 179-212), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3307/uw.25448730.zbkh - link do publikacji
 3. The dawn of editing historical sources in Poland in the 18th century. Epistolae historico-familiares by Andrzej Chryzostom Załuski, Bishop of Warmia. IF: 0,037
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Czasopismo:
  Quaerendo (rok: 2022, tom: 52, strony: 45-65), Wydawca: Brill
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1163/15700690-12341499 - link do publikacji
 4. Tradycja rękopiśmienna "Rokoszu gliniańskiego" XVII-XVIII w.
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Czasopismo:
  Studia Źródłoznawcze (rok: 2017, tom: 55, strony: 173-191), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/SZ.2017.09 - link do publikacji
 5. Manuscript Books: Collections of Political Life Materials from the Area of the Grand Duchy of Lithuania Dating Back to the 17th and 18th Centuries in Libraries, Archives and Museums in Poland
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Czasopismo:
  Knygotyra (rok: 2021, tom: 77, strony: 171-202), Wydawca: Vilnius University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15388/Knygotyra.2021.77.92 - link do publikacji
 6. Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI-XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku : metodologia - teoria i praktyka
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Czasopismo:
  Roczniki Biblioteczne (rok: 2015, tom: 59, strony: 91-124), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Status:
  Opublikowana
 1. Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (1660-1760)
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Książka:
  Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (1660-1760) (rok: 2020, tom: b.d., strony: 573 s.), Wydawca: Wydawnictwo DiG
  Status:
  Opublikowana
 2. Rękopiśmienne "wydawnictwa" źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795)
  Autorzy:
  Maciej Matwijów
  Książka:
  Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane profesor Barbarze Bieńkowskiej (rok: 2021, tom: b.d., strony: 206-230), Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  Status:
  Opublikowana