Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego w czasach mobilności

2014/14/Z/HS4/00006

Słowa kluczowe:

Mobilność systemy zabezpieczenia społecznego migracje międzynarodowe decyzje migracyjne aspiracje migracyjne transfery świadczeń metody mieszane,Mobilność systemy zabezpieczenia społecznego migracje międzynarodowe decyzje migracyjne aspiracje migracyjne transfery świadczeń metody mieszane

Deskryptory:

 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Kaczmarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: UNISONO

Przyznana kwota: 733 753 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-04-21

Zakończenie projektu: 2018-08-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Are Migrants Overrepresented among Individual Welfare Beneficiaries? IF: 0,773
  Autorzy:
  Igor Jakubiak
  Czasopismo:
  International Migration (rok: 2020, tom: 1, strony: 44586), Wydawca: IOM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/imig.12692 - link do publikacji
 2. Migration and Welfare Systems – State of the Art and Research Challenges
  Autorzy:
  Igor Jakubiak
  Czasopismo:
  Central European Economic Journal (rok: 2017, tom: 1(48), strony: 44581), Wydawca: WNE UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ceej-2017-0004 - link do publikacji
 3. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia ludności napływowej jako wymiar polityki integracyjnej Polski
  Autorzy:
  Katarzyna Adnrejuk
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny (rok: 2018, tom: 3, strony: 121-136), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji UAM
  Status:
  Opublikowana
 4. Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (rok: 2018, tom: 2(168), strony: 93-110), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/25444972SMPP.18.021.9147 - link do publikacji
 5. Mobilities in the Crisis and Post-crisis Times: Migration Strategies of Poles on the EU Labour Market IF: 1,228
  Autorzy:
  Anna Janicka i Paweł Kaczmarczyk
  Czasopismo:
  Journal of Ethnic and Migration Studies (rok: 2016, tom: 28 marca, strony: 44580), Wydawca: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1369183X.2016.1162350 - link do publikacji
 6. Czy imigranci zagrażają stabilności systemów emerytalnych? Doświadczenia globalne a przypadek Polski
  Autorzy:
  Igor Jakubiak i Paweł Kaczmarczyk
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2018, tom: 44877, strony: 44816), Wydawca: IPiSS
  Status:
  Opublikowana
 7. Znaczenie polskiej sfery welfare dla imigrantów. Opinie i praktyki ludności napływowej z wybranych krajów europejskich
  Autorzy:
  Katarzyna Andrejuk
  Czasopismo:
  Studia BAS (rok: 2017, tom: 2, strony: 107-128), Wydawca: Sejm RP
  Status:
  Opublikowana