Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ selekcji na genom rośliny uprawnej - identyfikacja i charakterystyka sekwencji, na które nakierowana była presja selekcyjna w trakcie udomowienia i hodowli żyta (Secale cereale L.).

2014/14/E/NZ9/00285

Słowa kluczowe:

żyto genomika strukturalna sekencjonowanie nowej generacji genotypowanie DArT zróżnicowanie genetyczne mapa genetyczna presja selekcyjna

Deskryptory:

 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ9_12: Ochrona zasobów genetycznych
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 834 141 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-03

Zakończenie projektu: 2022-12-02

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Effective BAC clone anchoring with genotyping-by-sequencig and Diveristy Arrays Technology in a large genome cereal rye IF: 4,122
  Autorzy:
  Ewa Borzęcka, Anna Hawliczek-Strulak, Leszek Bolibok, Piotr Gawroński, Katarzyna Tofil, Paweł Milczarski, Stefan Stojałowski, Beata Myśków, Małgorzata Tagońska-Karasek, Agnieszka Grądzielewska, Miłosz Smolik, Andrzej Kilian, Hanna Bolibok-Brągoszewska
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 8428), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-26541-y - link do publikacji
 2. Chromosome-scale genome assembly provides insights into rye biology, evolution and agronomic potential IF: 38,33
  Autorzy:
  Timothy Rabanus-Wallace, M; Hackauf, Bernd; Mascher, Martin; Lux, Thomas; Wicker, Thomas; Gundlach, Heidrun; Baez, Mariana; Houben, Andreas; X Mayer, Klaus F; Guo, Liangliang; Poland, Jesse Pozniak, Curtis J; Walkowiak, Sean; Melonek, Joanna; Praz, Coraline R; Schreiber, Mona; Budak, Hikmet; Heuberger, Matthias; Steuernagel, Burkhard; Wulff, Brande; Börner, Andreas ;Byrns, Brook ;Čížková, Jana; Brian Fowler, D; Fritz, Allan; Himmelbach, Axel; Kaithakottil, Gemy; Keilwagen, Jens; Keller, Beat; Konkin, David; Larsen, Jamie; Li, Qiang; Myśków, Beata; Padmarasu, Sudharsan; Rawat, Nidhi; Sesiz, Uğur; Biyiklioglu-Kaya, Sezgi; Sharpe, Andy; Šimková, Hana; Small, Ian; Swarbreck, David; Toegelová, Helena; Tsvetkova, Natalia; Voylokov, Anatoly V ;Vrána, Jan; Bauer, Eva; Bolibok-Bragoszewska, Hanna; Doležel, Jaroslav; Hall, Anthony; Jia, Jizeng; Korzun, Viktor; Laroche, André; Ma, Xue-Feng; Ordon, Frank; Özkan, Hakan; Rakoczy-Trojanowska, Monika; Scholz, Uwe; Schulman, Alan H; Siekmann, Dörthe; Stojałowski, Stefa;n Tiwari, Vijay K; Spannagl, Manuel; Stein, Nils
  Czasopismo:
  Nature Genetics (rok: 2021, tom: 53, strony: 564-573), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41588-021-00807-0 - link do publikacji
 3. Deep sampling and pooled amplicon sequencing reveals hidden genic variation in heterogeneous rye accessions IF: 3,594
  Autorzy:
  Anna Hawliczek, Leszek Bolibok, Katarzyna Tofil, Ewa Borzęcka, Joanna Jankowicz-Cieślak, Piotr Gawroński, Adam Kral, Bradley J. Till, Hanna Bolibok-Brągoszewska
  Czasopismo:
  BMC Genomics (rok: 2020, tom: 21, strony: nie dotyczy), Wydawca: BioMed Central Ltd/Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12864-020-07240-3 - link do publikacji
 1. High-throughput anchoring of BAC clones to a rye genetic map using DArTseq technology
  Autorzy:
  Borzęcka E, Hawliczek-Strulak A, Tofli K, Gawroński P, Bolibok-Brągoszewska H
  Konferencja:
  8th International Triticeae Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Helmut Knupfer
  Data:
  konferencja June 12-16
  Status:
  Opublikowana
 2. Identyfikacja śladów presji selekcyjnej w genomach form żyta o różnym pochodzeniu i stopniu ulepszenia
  Autorzy:
  Hawliczek A, Borzecka E, Alachiotis A, Tofil K, Gawroński P, Siekman D, Hackakuf B, Dusinsky R, Svec M, Bolibok-Bragoszewska H
  Konferencja:
  Genetyka aplikacyjna roślin - wyzwania XXI wieku (rok: 2021, ), Wydawca: KGHiBR SGGW
  Data:
  konferencja 22-24.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie w ocenie zróżnicowania genów oraz w identyfikacji ich funkcjonalnych wariantów
  Autorzy:
  ANNA HAWLICZEK, BRADLEY TILL, JOANNA JANKOWICZ-CIEŚLAK, EWA BORZĘCKA, KATARZYNA TOFIL, ADAM KRAL, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA
  Konferencja:
  XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH ZAKOPANE, 5.02 — 8.02.2019r. (rok: 2019, ), Wydawca: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  Data:
  konferencja 5.02 — 8.02.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Development of an efficient Ecotilling protocol for rye
  Autorzy:
  Hawliczek-Strulak A, Till B, Jankowicz-Cieślak J, Borzęcka E, Tofil K, Kral A, Bolibok-Brągoszewska H
  Konferencja:
  8th International Triticeae Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Helmut Knupffer
  Data:
  konferencja June 12-16
  Status:
  Opublikowana
 5. Insights into influence of domestication and selection on the rye (Secale L.) genome based on GBS genotyping of diverse accessions with different origin and improvement status
  Autorzy:
  Anna Hawliczek, Ewa Borzęcka, Nikolaos Alachiotis, Katarzyna Tofil, Piotr Gawroński, Dörthe Siekmann, Bernd Hackauf, Roman Dušinský, Miroslav Švec, Hanna Bolibok-Brągoszewska
  Konferencja:
  5th Conference on Cereal Biotechnology and Breeding (rok: 2019, ), Wydawca: AKJournals AkCongress
  Data:
  konferencja 4-7 November
  Status:
  Opublikowana
 6. Markery molekularne nowej generacji w genomice żyta
  Autorzy:
  Hanna Bolibok-Brągoszewska, Anna Hawliczek-Strulak, Ewa Borzęcka, Katarzyna Tofil
  Konferencja:
  Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Data:
  konferencja 8-10 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. Biblioteka BAC i technologia Oxford Nanopore w poszukiwaniu genów warunkujących istotne użytkowo cechy żyta
  Autorzy:
  EWA BORZĘCKA, ANNA HAWLICZEK, PIOTR GAWROŃSKI, MAGDALENA PAWEŁKOWICZ, KATARZYNA TOFIL, HANNA BOLIBOK-BRĄGOSZEWSKA
  Konferencja:
  XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH ZAKOPANE, 5.02 — 8.02.2019 r. (rok: 2019, ), Wydawca: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  Data:
  konferencja 5.02 — 8.02.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Development of genomics resources in a large-genome non-model species Secale cereale L
  Autorzy:
  Bolibok-Brągoszewska H, Gawroński P, Hawliczek-Strulak A, Borzęcka E, Tofil K, Pawełkowicz M, Schmittner K, Ringauf A, Plader W
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne
  Data:
  konferencja 19-22 września
  Status:
  Opublikowana