Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polskie organizacje imigranckie w Europie

2014/14/E/HS6/00731

Słowa kluczowe:

migracje polonia organziacje polonijne organizacje imigranckie

Deskryptory:

 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Nowosielski 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 1 145 746 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-06-03

Zakończenie projektu: 2020-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Smartbook z oprogramowaniem MS office. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Numer tematyczny
  Autorzy:
  Michał Nowosielski et al.
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (rok: 2022, tom: 184, strony: 1-208), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Akademia Umiejętności.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Leadership struggles and challenges for diaspora policies: a case study of the Polish institutional system IF: 1,005
  Autorzy:
  Witold Nowak, Michał Nowosielski
  Czasopismo:
  Innovation: The European Journal of Social Science Research (rok: 2021, tom: 34(1), strony: 93-110), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2019.1594716 - link do publikacji
 3. Między Wschodem a Zachodem – geograficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989-2017
  Autorzy:
  Michał Nowosielski; Witold Nowak
  Czasopismo:
  "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" (rok: 2018, tom: 15(1), strony: 139-158), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 4. 'We Are Not Just Asking What Poland Can Do for the Polish Diaspora but Mainly What the Polish Diaspora Can Do for Poland': The Influence of New Public Management on the Polish Diaspora Policy in the Years 2011–2015
  Autorzy:
  Michał Nowosielski, Witold Nowak
  Czasopismo:
  Central and Eastern European Migration Review (rok: 2022, tom: Vol. 11, No. 1, strony: 109-124), Wydawca: OBM UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.54667/ceemr.2022.04 - link do publikacji
 5. Polish diaspora policy – directions of changes and fields of constants
  Autorzy:
  Michał Nowosielski; Witold Nowak
  Czasopismo:
  CMR Spotlight (rok: 2018, tom: 3, strony: 44931), Wydawca: Ośrodek Badań Nad Migracjami UW
  Status:
  Opublikowana
 6. Relations between Polish immigrant organizations in Germany and institutions of the Polish and German states IF: 0,74
  Autorzy:
  Michał Nowosielski
  Czasopismo:
  Ethnopolitics (rok: 2021, tom: 20(1), strony: 109-122), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17449057.2020.1808329 - link do publikacji
 7. The roles and functions of Polish immigrant organisations in Europe
  Autorzy:
  Michał Nowosielski
  Czasopismo:
  Migration and Diasporas: An Interdisciplinary Journal (rok: 2020, tom: 3(2), strony: 79-110), Wydawca: Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism
  Status:
  Opublikowana
 8. Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich – propozycja modelu wyjaśniającego
  Autorzy:
  Michał Nowosielski, Witold Nowak
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (rok: 2016, tom: 3, strony: 31-52), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Komitet Badań nad Migracjami
  Status:
  Opublikowana
 9. Dynamika migracji z Polski do Niemiec i charakterystyka polskiej zbiorowości
  Autorzy:
  Michał Nowosielski
  Czasopismo:
  Studia BAS (rok: 2019, tom: 4(60), strony: 77-102), Wydawca: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31268/StudiaBAS.2019.31 - link do publikacji
 10. Key Indicators of the Situation of Polish Immigrant Organizations in Selected Countries
  Autorzy:
  Michał Nowosielski, Mariusz Dzięglewski
  Czasopismo:
  CMR Spotlight (rok: 2021, tom: 7(30), strony: 44966), Wydawca: OBM UW
  Status:
  Opublikowana
 11. The State, Diaspora Policy and Immigrant Organizations – Lessons from the Polish Case
  Autorzy:
  Michał Nowosielski; Witold Nowak
  Czasopismo:
  Yearbook of the Institute of East-Central Europe (rok: 2018, tom: 16(5), strony: 159–176), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 12. Organisations polonaises et franco-polonaises contemporaines en France – leurs diversités, changements et coopérations
  Autorzy:
  Jacek Kubera
  Czasopismo:
  Pluralités européennes (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 13. (In)formal social participation of immigrants – are migrants from Poland socially active?
  Autorzy:
  Michał Nowosielski; Witold Nowak
  Czasopismo:
  CMR Spotlight (rok: 2020, tom: 21, strony: 44963), Wydawca: Ośrodek Badań Nad Migracjami UW
  Status:
  Opublikowana
 14. "Nowa polityka polonijna" – obszar tworzenia wspólnoty czy przestrzeń gry interesów?
  Autorzy:
  Michał Nowosielski, Witold Nowak
  Czasopismo:
  Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (rok: 2017, tom: 2, strony: 73-89), Wydawca: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Michał Nowosielski, Mariusz Dzięglewski
  Książka:
  Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu (rok: 2021, tom: -, strony: 326 ss.), Wydawca: Wydawnictwa UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Migrant integration 'ala'italiana': diversity of approaches across regions
  Autorzy:
  Agnieszka Legut
  Książka:
  Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, , red. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (rok: 2018, tom: 1, strony: 249-261), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Michał Nowosielski
  Książka:
  Polish Immigrant Organisations in Germany: The Transnational Opportunity Structure (tom: -, strony: -), Wydawca: Routledge
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Relations between Polish immigrant organizations in Germany and institutions of the Polish and German states
  Autorzy:
  Michał Nowosielski
  Książka:
  Poland's kin state policies. Opportunities and challenges (rok: 2020, tom: -, strony: 109-121), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  Michał Nowosielski, Michał Garapich (eds.)
  Książka:
  Polish immigrant organisations in Europe – between traditions and contemporary challenges (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Edinburgh University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji