Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie oddziaływań hydrodynamicznych kropel w złożonych strukturach mikroprzepływowych. Opracowanie podstaw algorytmów opartych na architekturze mikrokanałów umożliwiających dozowanie reagentów z dowolną dokładnością.

2014/14/E/ST8/00578

Słowa kluczowe:

kropelki w mikroprzepływach lab on a chip przepływy dwufazowe kapilary

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_11: Nowoczesne metody prowadzenia reakcji i procesów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Korczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 955 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-07

Zakończenie projektu: 2019-05-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Frezarka precyzyjna. Za kwotę 50 000 PLN
 2. Dwie komputerowe stacje obliczeniowe.
 3. Precyzyjna pompa strzykawkowa.
 4. Stereoskop. Za kwotę 80 000 PLN
 5. Aparat fotograficzny do wykonywania dokumentacji projektowej z akcesoriami.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. he use of Lempel-Ziv complexity to analyze turbulence and flow randomness based on velocity fluctuations IF: 1,361
  Autorzy:
  Błoński S., Pręgowska A., Michałek T., Szczepański J.
  Czasopismo:
  BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES (rok: 2019, tom: 5, strony: 957-962), Wydawca: PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/bpasts.2019.130876 - link do publikacji
 2. Fixing the direction of droplets in a bifurcating microfluidic junction IF: 2,384
  Autorzy:
  Zaremba D., Błoński S., Marijnissen M.J., Korczyk P.M.
  Czasopismo:
  MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS (rok: 2019, tom: 23, strony: 55-1-18), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10404-019-2218-x - link do publikacji
 3. Impact of inertia and channel angles on flow distribution in microfluidic junctions IF: 2,489
  Autorzy:
  S. Blonski, D. Zaremba, M. Jachimek, S. Jakiela, T. Wacławczyk & P. M. Korczyk
  Czasopismo:
  MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS (rok: 2020, tom: 24, strony: 44576), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10404-020-2319-6 - link do publikacji
 4. Investigations of modular microfluidic geometries for passive manipulations on droplets IF: 1,361
  Autorzy:
  D. Zaremba ; S. Blonski ; M. Jachimek ; Marijnissen, M.J. ; S. Jakiela ; P.M. Korczyk
  Czasopismo:
  BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES (rok: 2018, tom: 66, strony: 139-149), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119068 - link do publikacji
 5. Accounting for corner flow unifies the understanding of droplet formation in microfluidic channels, IF: 12,353
  Autorzy:
  Piotr M. Korczyk, Volkert van Steijn, Slawomir Blonski, Damian Zaremba, David A. Beattie & Piotr Garstecki
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2019, tom: 10, strony: 229382), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-019-10505-5 - link do publikacji
 6. Continuous Recirculation of Microdroplets in a Closed Loop Tailored for Screening of Bacteria Cultures IF: 2,222
  Autorzy:
  Pawel R. Debski, Karolina Sklodowska, Jacek A. Michalski, Piotr M. Korczyk, Miroslaw Dolata and Slawomir Jakiela
  Czasopismo:
  Micromachines (rok: 2018, tom: 9, strony: 469), Wydawca: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/mi9090469 - link do publikacji