Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

IMINTEG - w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną

2014/14/E/HS5/00397

Słowa kluczowe:

polityka imigracyjna polityka integracyjna procesy migracyjne cudzoziemcy społeczeństwo

Deskryptory:

 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Duszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 776 844 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-15

Zakończenie projektu: 2019-10-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Czynniki kształtujące polską politykę migracyjną i integracyjną w opinii badaczy i praktyków
  Autorzy:
  Marcin Gońda, Witold Klaus
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2018, tom: 45242, strony: 16-23), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 2. Closing Gates to Refugees: The Causes and Effects of the 2015 Migration Crisis" on Border Management in Hungary and Poland
  Autorzy:
  Witold Klaus
  Czasopismo:
  Yearbook of the Institute of East-Central Europe (Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (rok: 2017, tom: 15 (3), strony: 12724), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  www.iesw.lublin.pl/rocznik/pliki/Rocznik_2017-239-spis.pdf - link do publikacji
 3. Creating the Center? Immigration Discourse in Poland and Its Effects
  Autorzy:
  Karolina Podgórska
  Czasopismo:
  Euro-Limes (rok: 2018, tom: 23-24, strony: 115-128), Wydawca: Katedra Studiów Europejskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme IF: 0,44
  Autorzy:
  Maciej Duszczyk, Karolina Podgórska, Dominika Pszczółkowska
  Czasopismo:
  European Politics and Society (rok: 2019, tom: 1, strony: 44945), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/23745118.2019.1672367 - link do publikacji
 5. Measuring the Cultural Dimension of Migrant Integration and Integration Policy in the European Context: Dilemmas and Discussions IF: 1,274
  Autorzy:
  Marcin Gońda, Marta Pachocka, Karolina Podgórska
  Czasopismo:
  International Migration (rok: 2020, tom: 1, strony: 44942), Wydawca: Wiley-Blackwell, IOM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/imig.12757 - link do publikacji
 6. Czas na kulturę. "Bramki" Tomasa Hammara, czyli droga ku lepszej polityce integracji imigrantów w Europie,
  Autorzy:
  Dominika Pszczółkowska
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2017, tom: 3, strony: 18-23), Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Status:
  Opublikowana
 1. Ewolucja polskiej polityki integracji cudzoziemców po 1989 roku
  Autorzy:
  Dominik Wach
  Książka:
  H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.)., Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka (rok: 2019, tom: 1, strony: 347-367), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. European Union at the crossroads. Which route will Poland take?
  Autorzy:
  Maciej Duszczyk
  Książka:
  Ch. Schweiger, A. Visvizi (eds.), Central and Eastern Europe in the EU. Challenges and Perspectives Under Crisis Conditions, (rok: 2018, tom: 49, strony: 75-89), Wydawca: Routledge Studies in the European Economy
  Status:
  Opublikowana
 3. Warsaw. A new immigration city in search of its integration policy towards newcomers
  Autorzy:
  Duszczyk Maciej, Pszczółkowska Dominika, Wach Dominik
  Książka:
  T. Caponio, P. Scholten, R. Zapata Barrero (eds.), The Routledge Handbook of the Governance of Migration and Diversity in Cities (rok: 2018, tom: 1, strony: 130-142), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 4. xx
  Autorzy:
  red. Maciej Duszczyk, Marta Pachocka, Dominika Pszczółkowska
  Książka:
  Relations between Immigration and Integration Policies in Europe: Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States (rok: 2020, tom: 1, strony: 248), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 5. What is Migration Policy? – Some Theoretical and Practical Considerations
  Autorzy:
  Magdalena Lesińska
  Książka:
  Z. Hautzinger (ed.), Dynamics and Social Impact of Migration (rok: 2019, tom: 1, strony: 273-286), Wydawca: Dialóg Campus
  Status:
  Opublikowana