Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eurolekt - unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową

2014/14/E/HS2/00782

Słowa kluczowe:

językoznawstwo korpusowe przekładoznawstwo przekład prawny i prawniczy język prawny język prawniczy język urzędowy eurolekt gatunki tekstów

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łucja Biel 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 447 487 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-31

Zakończenie projektu: 2020-03-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mysz ergonomiczna Evoluent. Za kwotę 465 PLN
 2. Wordsmith Tools 7.0.
 3. Wordsmith Tools 7.0 - aktualizacja licencji 6.0.
 4. Program do analizy korpusowej (Sketch Engine) (3 szt.). Za kwotę 1 173 PLN
 5. Laptop z oprogramowaniem (3 szt.). Za kwotę 14 400 PLN
 6. Monitor. Za kwotę 2 000 PLN
 7. Oprogramowanie Endnote. Za kwotę 1 230 PLN
 8. program Adobe Acrobat Pro PL. Za kwotę 451 PLN
 9. Dysk twardy do laptopa kierownika projektu.
 10. Serwer Dell PE R420 + CPU i RAM i licencje dostępowe RDP. Za kwotę 13 500 PLN
 11. Laptop z oprogramowaniem.
 12. Program do budowy i analizy korpusów równoległych (ParaConc) (3 szt.). Za kwotę 939 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (14)
 1. Researching Legal Translation: A multi-perspective and mixed-method framework for legal translation
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Czasopismo:
  Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law (rok: 2017, tom: 68, strony: 76-88), Wydawca: Escola d'Administració Pública de Catalunya
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2436/rld.i68.2017.2967 - link do publikacji
 2. Enhancing the communicative dimension of legal translation: comparable corpora in the research-informed classroom IF: 0,72
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Czasopismo:
  Interpreter and Translator Trainer (rok: 2017, tom: 0,461111111111111, strony: 316-336), Wydawca: Routledge - Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1750399X.2017.1359761 - link do publikacji
 3. Przyimki w wyrokach unijnych i krajowych – analiza korpusowa dystrybucji i funkcji przyimków prostych, złożonych i wtórnych
  Autorzy:
  Dariusz Koźbiał
  Czasopismo:
  Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication (rok: 2018, tom: 35, strony: 89-119), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/cl.2018.35.4 - link do publikacji
 4. From national to supranational institutionalisation: A microdiachronic study of the post-accession evolution of the Polish Eurolect IF: 1,165
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Czasopismo:
  Perspectives Studies in Translation Theory and Practice , Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Złożona
 5. Frekwencja oraz funkcje przyimków złożonych i wtórnych w sprawozdaniach administracyjnych
  Autorzy:
  Katarzyna Wasilewska
  Czasopismo:
  LingVaria (rok: 2018, tom: 1(25), strony: 273-291), Wydawca: Uniwersytet Jagiellońśki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/LV.13.2018.25.20 - link do publikacji
 6. Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Czasopismo:
  Między Oryginałem a Przekładem (rok: 2016, tom: 31, strony: 107-119), Wydawca: Księgarnia Akademicka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/MOa.21.2015.29.01 - link do publikacji
 7. Epistemic Modality: A Corpus-Based Analysis of Epistemic Markers in EU and Polish Judgments
  Autorzy:
  Dariusz Koźbiał
  Czasopismo:
  Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication (rok: 2020, tom: 41, strony: 39-70), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/cl.2020.41.3 - link do publikacji
 8. Wykładniki modalności w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego RP – analiza korpusowa
  Autorzy:
  Dariusz Koźbiał
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2020, tom: 83, strony: 78-101), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32346/2544-3135.si.2020-83.5 - link do publikacji
 9. How do translators handle (near) synonymous legal terms? A mixed-genre parallel corpus study into the variation of EU English-Polish competition law terminology
  Autorzy:
  Łucja Biel, Dariusz Koźbiał
  Czasopismo:
  Estudios de Traducción (rok: 2020, tom: 10, strony: 69-90), Wydawca: Universidad Complutense Madrid
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5209/estr.68054 - link do publikacji
 10. The formulaicity of translations across EU institutional genres. A corpus-driven analysis of lexical bundles in translated and non-translated language
  Autorzy:
  Łucja Biel, Dariusz Koźbiał, Katarzyna Wasilewska
  Czasopismo:
  Translation Spaces (rok: 2019, tom: 8, strony: 67-92), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1075/ts.00013.bie - link do publikacji
 11. The EU melting pot of languages: how the language of the case (English, French, Polish) influences the language of the CJ's Polish Judgments
  Autorzy:
  Müller, Dariusz
  Czasopismo:
  East Journal of Translation (tbc) , Wydawca: CIUTI and Shanghai International Studies University
  Status:
  Złożona
 1. Corpora in Institutional Legal Translation: small steps and the big picture
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Institutional Translation for International Governance (rok: 2018, tom: nd, strony: 25-36), Wydawca: Bloomsbury
  Status:
  Opublikowana
 2. EU institutional websites: Targeting citizens, building asymmetries
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Translating Asymmetry/Rewriting Power (rok: 2021, tom: 157, strony: 227-252), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
 3. Eurolects and EU Legal Translation
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  The Oxford Handbook of Translation and Social Practices (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: 44586), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
 4. Quality in institutional EU translation: Parameters, policies and practices
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Quality Aspects in Institutional Translation (rok: 2017, tom: 8, strony: 31-57), Wydawca: Language Science Press
  Status:
  Opublikowana
 5. Two-tiered approach to quality assurance in legal translation at the Court of Justice of the European Union
  Autorzy:
  Dariusz Koźbiał
  Książka:
  Quality aspects in institutional translation (rok: 2017, tom: 8, strony: 155-174), Wydawca: Language Science Press
  Status:
  Opublikowana
 6. Translating Legal Texts
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Handbook of Translation , Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Corrigenda of EU Legislative Acts as an Indicator of Quality Assurance Failures: A Micro-Diachronic Analysis of Errors Rectified in the Polish Corrigenda
  Autorzy:
  Łucja Biel, Izabela Pytel
  Książka:
  Institutional Translation and Interpreting: Assessing Practices and Managing for Quality (rok: 2021, ), Wydawca: Routledge - Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
 8. Lexical bundles in EU law: the impact of translation process on the patterning of legal language
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Phraseology in Legal and Institutional Settings. A Corpus-based Interdisciplinary Perspective (rok: 2018, tom: nd, strony: 44891), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 9. Mixed corpus design for researching the Eurolect: a genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT project
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 10. Translation guidelines versus practice. A corpus-based study of the impact of the Polish style guide on translations of EU legislation and reports drafted by the European Commission
  Autorzy:
  Katarzyna Wasilewska
  Książka:
  Translation Policies in Legal and Institutional Settings (rok: 2021, ), Wydawca: Leuven University Press
  Status:
  Opublikowana
 11. Zbitki wielowyrazowe w polskim eurolekcie – analiza gatunkowa formuliczności dyskursu administracyjnego. Badanie pilotażowe
  Autorzy:
  Łucja Biel, Dariusz Koźbiał, Katarzyna Wasilewska
  Książka:
  Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950–2015) (rok: 2018, tom: nd, strony: 259-300), Wydawca: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. The Language of EU and Polish Judges: Investigating Textual Fit through Corpus Methods
  Autorzy:
  Dariusz Koźbiał
  Książka:
  The Language of EU and Polish Judges: Investigating Textual Fit through Corpus Methods (rok: 2020, tom: 16, strony: 628), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 13. Theoretical and methodological challenges in researching EU legal translation
  Autorzy:
  Łucja Biel
  Książka:
  Legal Translation. Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications (rok: 2019, tom: 149, strony: 25-39), Wydawca: Frank & Timme
  Status:
  Opublikowana
 14. Administrative Reports: A Corpus Study of the Genre in the EU and Polish national settings
  Autorzy:
  Katarzyna Wasilewska
  Książka:
  Administrative Reports: A Corpus Study of the Genre in the EU and Polish national settings , Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Przyjęta do publikacji