Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyrażenia metatekstowe otwierające jedno miejsca składniowe dla innych wyrażeń

2014/14/E/HS2/00281

Słowa kluczowe:

metatekstowość kookurencja struktura tematyczno-rematyczna jednostka języka walencja

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marzena Stępień 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 407 222 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15

Zakończenie projektu: 2022-02-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony