Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii

2014/14/E/HS6/00327

Słowa kluczowe:

płeć społeczno-kulturowa instytucje społeczne migracje religia

Deskryptory:

  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
  • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Leszczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 434 044 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-05-15

Zakończenie projektu: 2020-08-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony