Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Diagnoza przyczyn insourcing-u, najczęściej insourcing-owanych kategorii procesów oraz skali występowania insourcing-u w polskich przedsiębiorstwach.

2014/13/D/HS4/01921

Słowa kluczowe:

Insourcing outsourcing polskie przedsiębiorstwa

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Grela 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 104 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-25

Zakończenie projektu: 2018-08-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z systemem operacyjnym. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Zróżnicowanie w podejmowaniu decyzji o wytwarzaniu lub zakupie usług w organizacjach prowadzących działalność w Polsce
  Autorzy:
  Grzegorz Grela
  Czasopismo:
  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (rok: 2018, tom: 11, strony: 43-55), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
  Status:
  Opublikowana
 2. Does Insourcing of Processes Pay Off?
  Autorzy:
  Grzegorz Grela, Mariusz Hofman
  Czasopismo:
  Journal of Global Operations and Strategic Sourcing (rok: 2021, tom: ahead-of-print, strony: ahead-of-print), Wydawca: Emerald Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/JGOSS-06-2020-0029 - link do publikacji
 3. Make and buy strategy as a result of an insourcing project
  Autorzy:
  Grzegorz Grela
  Czasopismo:
  Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series (rok: 2020, tom: 144, strony: 137-146), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.29119/1641-3466.2020.144.11 - link do publikacji
 4. Zastosowanie insourcingu w doskonaleniu jakości produktów i usług
  Autorzy:
  Grzegorz Grela
  Czasopismo:
  Problemy Jakości (rok: 2018, tom: 11, strony: 38-43), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2018.11.5 - link do publikacji
 5. Uwarunkowania podejmowania decyzji o insourcingu w organizacji
  Autorzy:
  Grzegorz Grela
  Czasopismo:
  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (rok: 2019, tom: 58, strony: 164-175), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/nsawg.2019.2.12 - link do publikacji
 1. INSOURCING AS A RESPOND TO THE NEGATIVE EFFECTS OF OUTSOURCING
  Autorzy:
  Grzegorz Grela
  Konferencja:
  Managing Innovation and Diversityin Knowledge Society ThroughTurbulent Time (rok: 2016, ), Wydawca: ToKnowPress
  Data:
  konferencja 25-27.05.2016
  Status:
  Opublikowana