Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Formy antymonu w glebach wybranych rejonów Dolnego Śląska w aspekcie zagrożenia środowiskowego

2014/13/B/ST10/02978

Słowa kluczowe:

antymon gleba zanieczyszczenie specjacja

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Karczewska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 284 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Zakończenie projektu: 2019-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 1. Recovery and leachability of antimony from mine- and shooting range soils IF: 0,69
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Siepak M., Gałka B., Stysz M., Kaźmierowski C.
  Czasopismo:
  Journal of Elementology (rok: 2017, tom: 22(1), strony: 79-90), Wydawca: Polskie Tow. Magnezologiczne i UMW w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5601/jelem.2016.21.1.1115 - link do publikacji
 2. Transformation of beech forest litter as a factor that triggers arsenic solubility in soils developed on historical mine dumps IF: 2,522
  Autorzy:
  Karczewska A., Lewińska K., Siepak M., Gałka B., Dradrach A., Szopka K.
  Czasopismo:
  Journal of Soils and Sediments (rok: 2018, tom: 18, strony: 2749-2758), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11368-018-2031-2 - link do publikacji
 3. Lanthanides in soils of historical mining sites in the Sudetes, SW Poland IF: 0,793
  Autorzy:
  Karczewska A., Lewińska K., Siepak M., Gałka B.
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2019, tom: 28(3), strony: 1517-1522), Wydawca: Radecki J.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/85673 - link do publikacji
 4. Solubility of arsenic and its uptake by ryegrass from polluted soils amended with organic matter IF: 2,147
  Autorzy:
  Karczewska A., Gałka B., Dradrach A., Lewińska K., Mołczan M., Cuske M., Gersztyn L., Litak K.
  Czasopismo:
  Journal of Geochemical Exploration (rok: 2017, tom: 182, strony: 193-200), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gexplo.2016.11.020 - link do publikacji
 5. A release of toxic elements from military shooting range soils as affected by pH and treatment with compost IF: 3,74
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A.
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2019, tom: 346, strony: 44936), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2019.03.031 - link do publikacji
 6. Antimony in soils of SW Poland – an overview of potentially enriched sites IF: 1,804
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A.
  Czasopismo:
  Environmental Monitoring and Assessment (rok: 2018, tom: 191, strony: 70), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10661-019-7214-9 - link do publikacji
 7. Effects of waterlogging on the solubility of Sb and As in variously treated shooting range soils IF: 3,088
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Siepak M. Szopka K., Gałka B., Iqbal M.
  Czasopismo:
  Applied Geochemistry (rok: 2019, tom: 105, strony: 45123), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apgeochem.2019.04.005 - link do publikacji
 8. The release of antimony from mine dump soils in the presence and absence of forest litter IF: 2,145
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Siepak M., Gałka B.
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Research and Public Health (rok: 2018, tom: 15, strony: 2631 (nr artykułu)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijerph15122631 - link do publikacji
 1. Antymon w glebach Dolnego Śląska - czy istnieje problem zanieczyszczenia ? Antimony in soils of Lower Silesia - is there any pollution problem?
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Siepak M., Gałka B.
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego" (rok: 2018, ), Wydawca: PTG oddz. w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13. 09. 2018 r
  Status:
  Opublikowana
 2. Lantanowce w glebach ośrodków dawnego górnictwa w Sudetach. Lanthanides in soils of former mining sites in the Sudety Mts.
  Autorzy:
  Karczewska A., Lewińska K., Gałka B., Siepak M.
  Konferencja:
  XIII Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku – Problemy Ekologiczne i Analityczne. XIII Symposium of the series Trace elements in the environment" - Ecological and Analytical Problems. (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Data:
  konferencja 4-6 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Solubility of As and Sb in soils enriched from various sources in Lower Silesia, Poland
  Autorzy:
  Szopka K., Lewińska K., Siepak M., Karczewska A., Gałka B.
  Konferencja:
  ICHMET 2016 - 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment (rok: 2016, ), Wydawca: Universiteit Gent
  Data:
  konferencja 12-15 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Uwalnianie antymonu z gleb i jego specjacja w roztworach glebowych na obszarach historycznego górnictwa. (A release of antimony from soils and its speciation in soil pore water in historical mine sites). Abstract
  Autorzy:
  Karczewska A., Lewińska K., Siepak M., Gałka B.
  Konferencja:
  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Toxic substances in the environment" (rok: 2017, ), Wydawca: UP w Krakowie
  Data:
  konferencja 14-15 września 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Antymon i inne pierwiastki toksyczne w glebach wybranych strzelnic wojskowych na Dolnym Śląsku. Antimony and other toxic elements in soils of some military shooting ranges in lower Silesia.
  Autorzy:
  Lewińska K., Gałka B., Karczewska A., Siepak M.
  Konferencja:
  XIII Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku – Problemy Ekologiczne i Analityczne. XIII Symposium of the series Trace elements in the environment" - Ecological and Analytical Problems (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Data:
  konferencja 4-6 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Release of antimony, lead and copper from military shooting ranges soils into pore water as affected by soil treatment with compost produced of municipal green wastes
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Siepak M., Gałka B.
  Konferencja:
  11th International Conference Humic substances in ecosystems (HSE11) (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Chapter of the IHSS
  Data:
  konferencja 29 maja - 1 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Speciation of antimony in pore water of shooting range soils - the effects of remediative soil amendments.
  Autorzy:
  Siepak M., Lewińska K., Karczewska A., Gałka B.
  Konferencja:
  15th Workshop on Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology
  Data:
  konferencja 4-7 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 8. Anitimony in soils of some historical mining sites in the central Sudetes, Poland
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Gałka B., Siepak M., Stysz M.
  Konferencja:
  Antimony 2015: 3rd International Workshop on Antimony in the Environment (rok: 2015, ), Wydawca: Helmholtz Cetre for Envrionmental Research - UFZ, Leipzig
  Data:
  konferencja 6-9 października 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Antymon w glebach ośrodków górniczych Dolnego Śląska
  Autorzy:
  Lewińska K., Karczewska A., Gałka B., Siepak M., Stysz M.
  Konferencja:
  I Warsztaty "Dziedzictwo i historia górnictwa", Złoty Stok (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 14-15 kwietnia 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Fitotoksyczność arsenu w silnie wzbogaconych glebach rejonu dawnego górnictwa rud w Sudetach. Phytotoxicity of arsenic in strongly enriched soils of historical ore mining sites in The Sudetes
  Autorzy:
  Karczewska A., Szopka K., Dradrach A., Lewińska K., Gałka B.
  Konferencja:
  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego" (rok: 2018, ), Wydawca: PTG oddz. w Rzeszowie
  Data:
  konferencja 11-13. 09. 2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Transformation of beech forest litter as a factor that triggers arsenic solubility in soils developed on historical mine dumps. Abstract
  Autorzy:
  Szopka K., Lewińska K., Karczewska A., Siepak M., Gałka B., Dradrach A.
  Konferencja:
  11th International Conference Humic substances in ecosystems (HSE11) (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Chapter of the IHSS
  Data:
  konferencja 29 maja - 1 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Analiza specjacyjna arsenu w próbkach gleb techniką HPLC-ICP-QQQ
  Autorzy:
  Siepak M., Lewińska K., Karczewska A., Gałka B.
  Konferencja:
  Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Łódzka, PZH, Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 8-9 grudnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Solubility of arsenic in historical mine dumps as affected by decomposition of forest litter.
  Autorzy:
  Siepak M., Lewińska K., Karczewska A., Gałka B.
  Konferencja:
  15th Workshop on Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology
  Data:
  konferencja 4-7 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 14. Speciation of As(III) and As(V) in soil samples by HPLC-ICP-QQQ
  Autorzy:
  Siepak M., Lewińska K., Karczewska A., Gałka B.
  Konferencja:
  15th Workshop on Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology
  Data:
  konferencja 4-7 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana