Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu - analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych

2014/13/N/ST10/04881

Słowa kluczowe:

archeobotanika ksylologia drewno użytkowe w średniowieczu technologiczna i eksploatacyjna wartość drewna wpływ człowieka na zbiorowiska leśne Polska

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Cywa 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 86 484 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-28

Zakończenie projektu: 2018-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Tablet graficzny. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Zestaw do fotografii (stół bezcieniowy, oświetlenie, obiektyw makro, statyw). Za kwotę 75 PLN
 3. Aparat lustrzanka np. Nicon lub Canon. Za kwotę 2 500 PLN
 4. Komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. First representative xylological data on the exploitation of wood by early medieval woodcrafters in the Polesia region, southwestern Belarus IF: 1,75
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna, Wacnik Agnieszka
  Czasopismo:
  Journal of Archaeological Science: Reports (rok: 2020, tom: 30, strony: 102252), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jasrep.2020.102252 - link do publikacji
 2. Factors of selection and quality of wood used for woodcraft in medieval Polish strongholds and early urban centres
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna, Wacnik Agnieszka, Lityńska-Zając Maria
  Czasopismo:
  Acta Palaeobotanica (rok: 2018, tom: 58(2), strony: 231-287), Wydawca: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/acpa-2018-0013 - link do publikacji
 3. Znaczenie użytkowe drewna Euonymus sp. w średniowiecznej Polsce
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Czasopismo:
  Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (rok: 2016, tom: 23(2), strony: 321–348), Wydawca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. Trees and shrubs used in medieval Poland for making everyday objects IF: 1,908
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Czasopismo:
  Vegetation History and Archaeobotany (rok: 2018, tom: 27(1), strony: 111-136), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00334-017-0644-9 - link do publikacji
 1. Trees and shrubs exploited in medieval Poland for the production of everyday use objects
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Konferencja:
  17th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany (rok: 2016, ), Wydawca: Muséum National d'Histoire Naturelle
  Data:
  konferencja 04-09 lipiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Użytkowanie surowców drzewnych w średniowieczu
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Konferencja:
  Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 08.12.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Wykorzystywanie drewna Taxus baccata w średniowieczu a jego toksyczność
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna, Kula Karol
  Konferencja:
  VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu "Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 6–9 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Trudności przy oznaczaniu średniowiecznych źródeł drewnianych ze zbiorów archeologicznych
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Konferencja:
  Warsztaty Archeobotaniczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
  Data:
  konferencja 28-30 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Selection of wood raw material for the production of everyday use objects in Polish strongholds and early urban centres in the Middle Ages
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Konferencja:
  International Conference "Into the woods. Overlapping perspectives on the history of ancient forests" (rok: 2017, ), Wydawca: University of Padua
  Data:
  konferencja 18-20 kwiecień 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Technologiczne i środowiskowe aspekty wykorzystywania surowca drzewnego w polskich grodach średniowiecznych, wstępne wyniki badań drewna użytkowego
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Konferencja:
  VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu "Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie" (rok: 2015, ), Wydawca: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Analysis of wood and bark remains from the site in Czermno [Analiza pozostałości drewna i kory ze stanowiska w Czermnie]
  Autorzy:
  Cywa Katarzyna
  Książka:
  M. Florek, M. Wołoszyn (red.). The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence, vol. 1. [Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe, vol. 1.] (rok: 2016, tom: Band 2, Teil 1, strony: 499-509), Wydawca: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana