Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE oraz ich pozycja w globalnych łańcuchach wartości - analiza z wykorzystaniem światowych tablic przepływów międzygałęziowych

2014/13/D/HS4/01426

Słowa kluczowe:

wartość dodana w handlu globalny łańcuch wartości nowe państwa członkowskie UE pozycja konkurencyjna w handlu zagranicznym

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Ambroziak 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 129 685 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-23

Zakończenie projektu: 2018-05-22

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop (min. 8GB RAM, twardy dysk 500 GB, czterordzeniowy procesor 3 GHz) z oprogramowaniem (Windows i MS Office 365 bądź nowsza wersja). Za kwotę 5 600 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Determinanty handlu zagranicznego Polski mierzonego wartością dodaną
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość Międzynarodowa (rok: 2018, tom: 1, strony: 44826), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/PM.2018.0401.01 - link do publikacji
 2. Decomposition of Poland's Bilateral Trade Imbalances by Value Added Content
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2017, tom: 5(2), strony: 51-69), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2017.050203 - link do publikacji
 3. Determinants of trade in value added: the case of the Central and Eastern European Countries
  Autorzy:
  Łukasz Ambroziak
  Czasopismo:
  International Journal of Business and Technology (rok: 2017, tom: 6(1), strony: 44568), Wydawca: UBT – Higher Education Institution
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33107/ijbte.2017.6.1.10 - link do publikacji
 4. Handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE z Niemcami – analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  Unia Europejska.pl (rok: 2016, tom: 5, strony: 44761), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 5. Polish Foreign Trade: An Analysis Using Value Added Statistics
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2016, tom: 35(1), strony: 265-278), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23539496IB.16.020.5601 - link do publikacji
 6. Pozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym towarami zaawansowanymi technologicznie: analiza z wykorzystaniem statystyk w kategoriach wartości dodanej
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2017, tom: 5, strony: 506-526), Wydawca: Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  Status:
  Opublikowana
 7. Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2018, tom: 523, strony: 44887), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2018.523.01 - link do publikacji
 8. The CEECs in global value chains: the role of Germany IF: 0,379
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Czasopismo:
  Acta Oeconomica (rok: 2018, tom: 1, strony: 44590), Wydawca: Hungarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1556/032.2018.68.1.1 - link do publikacji
 1. Value added of exports: the case of the Central and Eastern European Countries
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Konferencja:
  International Scientific Conference "Challenges of Globalization in Economics and Business" (rok: 2016, ), Wydawca: Publishing House UNIVERSAL"
  Data:
  konferencja 11-12.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. ---
  Autorzy:
  Ł. Ambroziak
  Książka:
  Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (rok: 2018, tom: 1, strony: ss. 228), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana