Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013

2014/13/N/HS4/02061

Słowa kluczowe:

wydajność pracy determinanty wydajności zróżnicowanie regionalne

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sławomir Kuźmar 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 63 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-02

Zakończenie projektu: 2018-06-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Innowacje w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Wacław Jarmołowicz
  Czasopismo:
  Studia Prawno-Ekonomiczne (rok: 2016, tom: XCIX, strony: 223-242), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 2. Procykliczność wydajności pracy w regionach Polski
  Autorzy:
  Sawomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2017, tom: 5 (5), strony: 158-175), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18559/SOEP.2017.5.10 - link do publikacji
 3. Employment and Labour Productivity vs Economic Development of Polish Regions (2000-2013)
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Wacław Jarmołowicz
  Czasopismo:
  Olsztyn Economic Journal, (rok: 2017, tom: 12 (3), strony: 233-245), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 4. Poziom i dynamika wydajności pracy oraz jej zróżnicowanie w regionach Unii Europejskiej w latach 2000–2011
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Wacław Jarmołowicz
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEIZ US (rok: 2016, tom: 46/1, strony: 44888), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.46/1-01 - link do publikacji
 5. Aggregate and Regional Effects of Financialisation in CEE Countries IF: 0,875
  Autorzy:
  Jacek Wallusch, Beata Woźniak-Jęchorek, Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Post-Communist Economies (rok: 2020, tom: 32/7, strony: 860-876), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14631377.2020.1745556 - link do publikacji
 6. Creative destruction and regional productivity: evidence from the Polish regions in 2004-2015
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (rok: 2019, tom: 2/341, strony: 201-215), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6018.341.12 - link do publikacji
 7. Przedsiębiorczość i jej instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju polskich województw
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Wacław Jarmołowicz
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (rok: 2016, tom: 42, strony: 299-319), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
  Status:
  Opublikowana
 8. Institutional Determinants of Labor Productivity in the Selected Regions of the European Union
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Wacław Jarmołowicz
  Czasopismo:
  Ekonomia i Prawo (rok: 2015, tom: 14/4, strony: 459-478), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/EiP.2015.030 - link do publikacji
 9. The labor productivity level, dynamics and differences in the European Union regions
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Grant Journal (rok: 2015, tom: 44652, strony: 71-75), Wydawca: Magnanimitas Academic Association
  Status:
  Opublikowana
 10. Wybrane determinanty wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy w polskich województwach (w latach 1995-2012)
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 293, strony: 51-68), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 11. Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995-2013)
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Wacław Jarmołwoicz
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEIZ US (rok: 2016, tom: 44/2, strony: 123-138), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.44/2-10 - link do publikacji
 12. Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2015, tom: 858/11, strony: 137-147), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/wpe.2015.11-13 - link do publikacji
 1. Labour Market Regulation and Labour Utilisation in CEE Countries
  Autorzy:
  Beata Woźniak-Jęchorek, Sławomir Kuźmar
  Książka:
  Labour Market Institutions and Productivity: Labour Utilisation in Central and Eastern Europe (rok: 2020, tom: 1, strony: 12785), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 2. Wydajność pracy i zatrudnienie jako miary efektywnego gospodarowania zasobami pracy, Społeczno-ekonomiczne determinanty wydajności pracy – aspekty teoretyczne Efektywność wykorzystania zasobów pracy w regionach Polski (w latach 1995–2013), Krajowe i regionalne determinanty wydajności pracy – ujęcie empiryczne
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar
  Książka:
  Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013 (rok: 2017, tom: I, strony: 1-268), Wydawca: Diffin
  Status:
  Opublikowana