Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koniec partycypacji, koniec deliberacji? Krytyka i obrona demokracji przedstawicielskiej

2014/13/D/HS1/00890

Słowa kluczowe:

demokracja partycypacja deliberacja liberalizm komunitaryzm społeczeństwo obywatelskie trzeci sektor

Deskryptory:

 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Janusz Grygieńć 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 95 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-23

Zakończenie projektu: 2018-09-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Demokracja i wola powszechna
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Czasopismo:
  Przegląd Polityczny (rok: 2016, tom: 138, strony: 45277), Wydawca: Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie"
  Status:
  Opublikowana
 2. Dlaczego demokracja? Proceduralne, instrumentalne, epistemiczne i deliberacyjne teorie demokracji
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Czasopismo:
  Folia Sociologica (rok: 2016, tom: 59, strony: 45068), Wydawca: Wydawnictwo UŁ
  Status:
  Opublikowana
 3. General Will and the Speech Community. British Idealism and the Foundations of Politics
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Czasopismo:
  British Journal for the History of Philosophy (rok: 2017, tom: brak, strony: 44947), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09608788.2017.1393618 - link do publikacji
 4. Wspólnota responsywna, czyli jaka? Komunitaryzm wobec problemu partycypacji politycznej
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Czasopismo:
  Prakseologia (rok: 2016, tom: nr 158, t. 2, strony: 75-97), Wydawca: IFiS PAN/Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Od dominacji do kontestacji (i z powrotem?). Demokracja republikańska i jej krytycy
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Czasopismo:
  Roczniki filozoficzne (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo KUL
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Harry Collins, tłum. J. Grygieńć, E. Bińczyk
  Książka:
  Czy wszyscy jesteśmy dziś ekspertami? (rok: 2018, tom: -, strony: 170), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Książka:
  Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna? (rok: 2017, tom: brak, strony: 320), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  David M. Estlund, tłum. J. Grygieńć, T.M. Markiewka
  Książka:
  Autorytet demokracji. Ujęcie filozoficzne (rok: 2019, tom: -, strony: 416), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
 4. Teoria idealna czy nieidealna? Spór o tożsamość i celowość filozofii polityki
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Książka:
  Filozofia przeszłości. Filozofia przyszłości (red. J. Grygieńć) (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. -
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Książka:
  Democracy in the Post-Truth Era. Restoring Faith in Expertise (rok: 2022, ), Wydawca: Edinburgh University Press
  Status:
  Złożona
 6. General Will and the Speech Community. British Idealism and the Foundations of Politics
  Autorzy:
  Janusz Grygieńć
  Książka:
  British Idealism: Language, Aesthetics and Emotions (rok: 2018, tom: -, strony: 18-38), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana