Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Programy teatralne w archiwach wileńskich i rzymskich SJ oraz w wybranych bibliotekach polskich

2014/13/B/HS2/00524

Słowa kluczowe:

jezuici teatr szkolny programy teatralne archiwa programowość wartości obywatelskie Rzeczpospolita Obojga Narodów

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjnobibliograficzne
 • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Okoń 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 453 537 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Zakończenie projektu: 2018-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Cross-Cultural Representations of Tyranny as Depicted in Jesuit School Plays Performed in Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Clarinda Calma
  Czasopismo:
  Politeja: The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University (rok: 2017, tom: No. 6 (51), strony: 41-54), Wydawca: Jagiellonian University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/Politeja - link do publikacji
 2. Ojczysta Muza Samuela Twardowskiego i Jego Wzór Rycerza Chrześcijańskiego
  Autorzy:
  Jan Okoń
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2016, tom: 2.6 (339), strony: 725-731), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 3. Litewsko-Polskie Związki w Pieśni Nowej Kalijopy Sarmackiej: Zamknięcie Sporu Aleksandra Brucknera z Karolem Estreicherem o Autorstwo.
  Autorzy:
  Jan Okoń
  Czasopismo:
  Pamiętnik Literacki (rok: 2017, tom: CVIII.3, strony: 159-178), Wydawca: Polska Akademia Nauk w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. Nieznane jezuickie programy teatralne w bibliotekach wileńskich
  Autorzy:
  Katarzyna Gara
  Czasopismo:
  Terminus (rok: 2017, tom: 4, strony: 309-362), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Cesarze bizantyńscy na scenie teatru jezuickiego dawnej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Katarzyna Gara
  Czasopismo:
  Kultura i Polityka (rok: 2018, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. n.d.
  Autorzy:
  Jan Okoń (redaktor)
  Książka:
  Świat Teatru, Świat Wartości: Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI - XVII w. (rok: 2017, tom: n.d., strony: n.d.), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowana
 2. The 'Monkey' as an Emblem of Projected Irrationality in Civic (Mis)Government as Depicted in Early Modern Jesuit School Plays in the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Clarinda Calma
  Książka:
  Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy: Sacrum i Profanum (rok: 2017, tom: n/d, strony: 356-362), Wydawca: Avalon
  Status:
  Opublikowana
 3. Muzyka i Taniec oraz i ich funkcje wychowawcze w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczpospolitej XVI – XVIII w.
  Autorzy:
  Jan Okoń
  Książka:
  Universalia i particularia. Ars et praxis Societatis Iesu in Polonia (rok: 2018, tom: FMiP, strony: 37-71), Wydawca: Ed. Tomasz Jeż, Wyd. Naukowe Sub Lupa
  Status:
  Opublikowana
 4. Civic Education on Stage: Civic Values and Virtues in the Jesuit Schools of the Polish–Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Jolanta Rzegocka
  Książka:
  Exploring Jesuit Distinctiveness: Interdisciplinary Perspectives on Ways of Proceeding within the Society of Jesus (rok: 2016, tom: nd, strony: 41-61), Wydawca: Brill
  Status:
  Opublikowana
 5. Etos władcy a etos obywatela w szkolnym teatrze jezuitów w Polsce w XVI - XVII w.
  Autorzy:
  Jan Okoń
  Książka:
  Revitalizace Hodnot: Umeni i Literatura III (rok: 2017, tom: b.d., strony: 205-216), Wydawca: Tribun
  Status:
  Opublikowana
 6. How to soften a tyrant's heart? Converting a tyrant as depicted by Jesuit Plays performed in the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Clarinda Calma
  Książka:
  Misericordia Domini: Znak, Symbol i Rytuał (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 97-114), Wydawca: Wydawnictwo Unum
  Status:
  Opublikowana
 7. Jesuit Accommodation of Chinese Culture as Portrayed in Jesuit Schools of the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Clarinda Calma
  Książka:
  Moral Upbringing through the Arts and Literature (rok: 2018, tom: n/d, strony: 219-233), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Opublikowana
 8. n.d.
  Autorzy:
  Jan Okoń
  Książka:
  Wychowanie do Społeczeństwa w Teatrach Szkolnych Jezuitów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (rok: 2018, tom: n.d., strony: n.d.), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowana
 9. Civic Liberties and Community Compassion: The Jesuit Drama of Poland-Lithuania
  Autorzy:
  Clarinda E. Calma, Jolanta Rzegocka
  Książka:
  Compassion in Early Modern Culture: A Cultural History (rok: 2018, ), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Performance Toolkit: On Emblems, Images and Devices on Polish-Lithuanian Jesuit Stage
  Autorzy:
  Jolanta Rzegocka
  Książka:
  IMAGO SPECTACULI. EMBLEMS ON THE EUROPEAN STAGE (XVIth - XVIIIthC) (rok: 2018, ), Wydawca: Glasgow Emblem Studies / Droz
  Status:
  Przyjęta do publikacji