Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny

2014/13/B/HS4/03495

Słowa kluczowe:

rozwój lokalny demografia depopulacja starzenie się ludności

Deskryptory:

 • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_13: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Śleszyński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 314 620 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2019-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny (stacja robocza). Za kwotę 8 000 PLN
 2. Notebook z systemem Windows i MS Office. Za kwotę 3 500 PLN
 3. Tablet. Za kwotę 2 400 PLN
 4. Monitor. Za kwotę 1 300 PLN
 5. Komputer stacjonarny z systemem Windows i MS Office. Za kwotę 5 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Accessibility of public services in the age of ageing and shrinking population: Are regions following trends IF: 1,953
  Autorzy:
  Wiśniewski R., Stępniak M., Szejgiec-Kolenda B.
  Czasopismo:
  Geografiska Annaler: Series B, Human Geography (rok: 2021, tom: 103, strony: 55-74), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/04353684.2021.1903334 - link do publikacji
 2. Delineation of health care deserts using accessibility measures: the case of Poland IF: 3,269
  Autorzy:
  Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R.
  Czasopismo:
  European Planning Studies (rok: 2020, tom: 29(6), strony: 1151-1173), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09654313.2020.1818184 - link do publikacji
 3. Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: current state and research perspectives
  Autorzy:
  Śleszyński P., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B.
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2018, tom: 91, strony: 317-334), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0123 - link do publikacji
 4. Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011
  Autorzy:
  Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P.
  Czasopismo:
  Geographia Polonica (rok: 2016, tom: 89, strony: 259-265), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/GPol.0056 - link do publikacji
 5. Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski
  Autorzy:
  Śleszyński P.
  Czasopismo:
  Konwersatorium Wiedzy o Mieście (rok: 2016, tom: 1(29), strony: 71-80), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Wiśniewski R., Mazur M., Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B.
  Książka:
  Impact of demographic changes in Poland on local development (rok: 2021, tom: 10/202, strony: 227 s.), Wydawca: KPZK PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Wiśniewski R., Mazur M., Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B.
  Książka:
  Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny (rok: 2020, tom: 274, strony: 223 s.), Wydawca: IGiPZ PAN
  Status:
  Opublikowana