Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spintroniczne nanostruktury z półprzewodników magnetycznych III-Mn-V oraz półprzewodników IV-IV o właściwościach topologicznych izolatorów krystalicznych

2014/13/B/ST3/04489

Słowa kluczowe:

półprzewodniki magnetyczne topologiczne izolatory krystaliczne nanodruty epitaksja z wiązek molekularnych

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_10: Spintronika
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janusz Sadowski 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 993 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-10

Zakończenie projektu: 2019-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pompa do układu chłodzenia dyfraktometru rentgenowskiego. Za kwotę 8 610 PLN
 2. Komputer przenośny. Za kwotę 4 500 PLN
 3. Komórka efuzyjna. Za kwotę 45 000 PLN
 4. Moduł do sterowania przesłonami komórek efuzyjnych (3 szt.). Za kwotę 25 500 PLN
 5. Monitor graficzny do wizualizacji i obróbki obrazów. Za kwotę 5 500 PLN
 6. Zestaw tytanowych sekcji do pompy jonowej (2 szt.). Za kwotę 40 000 PLN
 7. Mikroskop stereoskopowy z oświetlaczem. Za kwotę 10 000 PLN
 8. Transfer magnetyczny do urządzenia MBE. Za kwotę 30 000 PLN
 9. Uchwyty do podłoży MBE (5 szt.). Za kwotę 22 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Electronic Structure of (Ga,Mn)As revisited IF: 3,57
  Autorzy:
  J. Kanski. L. Ilver, K. Karlsson. M. Leandersson. I. Ulfat, J. Sadowski, I. Di Marco
  Czasopismo:
  New Journal of Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 023006-1 - 023006-8), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1367-2630/aa5a42 - link do publikacji
 2. Evidence for the homogeneous ferromagnetic phase in high quality (Ga,Mn)As and (Ga,Mn)(Bi,As) epitaxial layers from muon spin relaxation spectroscopy IF: 4,122
  Autorzy:
  K. Levchenko, T. Prokscha, J. Sadowski, I. Radelytskyi, R. Jakieła, M. Trzyna, T. Andrearczyk, T. Figielski and T.Wosinski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2019, tom: 9, strony: 3394-1 - 3394-8), Wydawca: Springer Nature Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-019-40309-y - link do publikacji
 3. Band structure evolution and the origin of magnetism in (Ga,Mn)As: From paramagnetic through superparamagnetic to ferromagnetic phase IF: 3,836
  Autorzy:
  L. Gluba, O. Yastrubchak, J.Z. Domagala, R. Jakiela, T. Andrearczyk, J. Żuk, T. Wosinski, J. Sadowski, and M. Sawicki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 115201-1 - 115201-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.115201 - link do publikacji
 4. Direct observation of doping incorporation pathways in self-catalytic GaMnAs nanowires IF: 2,183
  Autorzy:
  T. Kasama, M. Thuvander, A. Siusys, L. C. Gontard, A. Kovács, S. Yazdi, M. Duchamp, A. Gustafsson, R. E. Dunin-Borkowski, and J. Sadowski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2015, tom: 118, strony: 054302-1 - 054302-8), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4927623 - link do publikacji
 5. FIB Method of Sectioning of III–V Core-Multi-Shell Nanowires for Analysis of Core/Sell Interface by High Resolution TEM IF: 0,469
  Autorzy:
  S. Kret, A. Kaleta, M. Bilska, B. Kurowska, A. Siusys, J. Dąbrowski, and J. Sadowski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 131, strony: 1332-1335), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.1332 - link do publikacji
 6. Off-Axis Electron Holography of Magnetic Nanostructures: Magnetic Behavior of Mn Rich Nanoprecipitates in (Mn,Ga)As System IF: 0,469
  Autorzy:
  M. Barańska, P. Dłużewski, S. Kret, K. Morawiec, Tian Li and J. Sadowski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 131, strony: 1406-1408), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.1406 - link do publikacji
 7. Enhanced Ferromagnetism in Cylindrically Confined MnAs Nanocrystals Embedded in Wurtzite GaAs Nanowire Shells IF: 12,279
  Autorzy:
  Anna Kaleta, Slawomir Kret, Katarzyna Gas, Boguslawa Kurowska, Serhii B. Kryvyi, Bogdan Rutkowski, Nevill Gonzalez Szwacki, Maciej Sawicki and Janusz Sadowski
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2019, tom: 19, strony: 7324−7333), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.9b02956 - link do publikacji
 8. Hydrostatic pressure influence on TC in (Ga,Mn)As IF: 3,736
  Autorzy:
  Marta Gryglas-Borysiewicz, Adam Kwiatkowski, Piotr Juszyński, Zuzanna Ogorzałek, Konrad Puźniak, Mateusz Tokarczyk, Grzegorz Kowalski, Michał Baj, Dariusz Wasik, Nevill Gonzalez Szwacki, Jacek Przybytek, Janusz Sadowski, Maciej Sawicki, Piotr Dziawa, and Jaroslaw Z. Domagala
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2020, tom: 101, strony: 054413-1 - 054413-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.101.054413 - link do publikacji
 9. Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene IF: 7,233
  Autorzy:
  Janusz Sadowski, Piotr Dziawa, Anna Kaleta, Bogusława Kurowska, Anna Reszka, Tomasz Story, and Sławomir Kret
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 20772–20778), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8nr06096g - link do publikacji
 10. Fragility of the Dirac Cone Splitting in Topological Crystalline Insulator Heterostructures IF: 13,942
  Autorzy:
  Craig M. Polley, Ryszard Buczko, Alexander Forsman, Piotr Dziawa, Andrzej Szczerbakow, Rafał Rechciński, Bogdan J. Kowalski, Tomasz Story, Małgorzata Trzyna, Marco Bianchi, Antonija Grubišić Čabo, Philip Hofmann, Oscar Tjernberg, and Thiagarajan Balasubramanian
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2018, tom: 12, strony: 617-626), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.7b07502 - link do publikacji
 11. Hydrostatic-pressure-induced changes of magnetic anisotropy in (Ga, Mn) As thin films IF: 2,209
  Autorzy:
  M Gryglas-Borysiewicz, P. Juszynski, A. Kwiatkowski, J. Przybytek, J. Sadowski, M. Sawicki, M. Tokarczyk, G. Kowalski, T. Dietl, D. Wasik
  Czasopismo:
  Journal of Physics: Condensed Matter (rok: 2017, tom: 29, strony: 115805-1 - 115805-8), Wydawca: Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-648X/aa546d - link do publikacji
 12. Wurtzite (Ga,Mn)As nanowire shells with ferromagnetic properties IF: 7,76
  Autorzy:
  J. Sadowski, S.Kret, A. Siusys, T. Wojciechowski, K. Gas, M. F. Islam, C. M. Canali and M. Sawicki
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 2129 - 2137), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6nr08070g - link do publikacji