Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013

2014/13/B/HS4/00467

Słowa kluczowe:

handel międzynarodowy handel wewnątrzgałęziowy Unia Europejska jednolity rynek europejski państwa członkowskie UE

Deskryptory:

 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 349 570 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Changes in types of Poland's intra-industry trade in the period 1995–2014 in comparison with the other Central and Eastern European countries – EU Members: conclusions for changes in the competitiveness of Polish foreign trade
  Autorzy:
  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2016, tom: 35/1, strony: 342-356), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23539496IB.16.025.5606 - link do publikacji
 2. European Union accession and the intensity of intra-industry trade in the new member states in 1995-2014
  Autorzy:
  Edward Molendowski
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2016, tom: 35/1, strony: 468-481), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/23539496IB.16.034.5615 - link do publikacji
 3. Is Intra-Industry Trade Specialization a Precondition to Business Cycle Synchronization When Joining the Euro Area? The Case of Poland
  Autorzy:
  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  Czasopismo:
  International Journal of Management and Economics (rok: 2017, tom: Vol.53, Issue 4, strony: 50-60), Wydawca: Kolegium Gospodarki Światowej SGH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ijme-2017-0025 - link do publikacji
 4. Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek
  Autorzy:
  Edward Molendowski, Wojciech Polan
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (rok: 2015, tom: 1, nr 41, strony: 44888), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 5. Intra-industry Trade as a Measure of Specialisation Changes in the EU-10 Countries in 1995–2014
  Autorzy:
  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  Czasopismo:
  Studia Europejskie (rok: 2017, tom: 3, strony: 117-135), Wydawca: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Intra-industry trade in the V4 countries in 1995-2014: conclusions for changes in the trade competitiveness
  Autorzy:
  Łukasz Ambroziak, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  Czasopismo:
  Journal of Advancements in Applied Business Research (rok: 2017, tom: vol. VI, No. 3, strony: 17-24), Wydawca: International Academy for Advancement of Business Research
  Status:
  Opublikowana
 7. FDI and Intra-industry Trade in the Automotive Industry in the New EU Member States
  Autorzy:
  Łukasz Ambroziak
  Czasopismo:
  International Journal of Management and Economics (rok: 2016, tom: nr 52, strony: 23–42), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ijme-2016-0025 - link do publikacji
 8. INTENSITY OF INTRA-INDUSTRY TRADE AND POLAND'S SUSCEPTIBILITY TO ASYMMETRIC SHOCKS
  Autorzy:
  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
  Czasopismo:
  Unia Europejska.pl (rok: 2016, tom: 4(239), strony: 23-31), Wydawca: Instytut Badań, Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 9. Zmiany intensywności handlu wewnątrzgałęziowego nowych państw członkowskich UE w ujęciu geograficznym i branżowym w latach 1995-2014
  Autorzy:
  Wojciech Polan
  Czasopismo:
  Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (rok: 2016, tom: nr 3, Tom 1, strony: 203-212), Wydawca: Uniwersytet im. Jana Kochanowskeigo w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 1. Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence
  Autorzy:
  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak, Edward Molendowski, Wojciech Polan
  Książka:
  Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-168), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
  Status:
  Opublikowana