Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka zmienności parametrów termodynamicznych, kinematycznych oraz kompozytowych związanych z występowaniem ekstremalnych zjawisk konwekcyjnych na obszarze Europy Środkowej na przestrzeni ostatnich 40 lat.

2014/13/N/ST10/01708

Słowa kluczowe:

tornado grad sondowanie atmosferyczne burze zmiany klimatu Europa Środkowa

Deskryptory:

 • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Taszarek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 139 355 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2018-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dysk twardy zewnętrzny (2 szt.). Za kwotę 800 PLN
 2. Komputer PC. Za kwotę 5 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. An isolated tornadic supercell of 14 July 2012 in Poland — A prediction technique within the use of coarse-grid WRF simulation IF: 3,377
  Autorzy:
  Mateusz Taszarek, Bartosz Czernecki, Szymon Walczakiewicz, Andrzej Mazur, Leszek Kolendowicz
  Czasopismo:
  Atmospheric Research (rok: 2016, tom: 178-179, strony: 367-379), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.atmosres.2016.04.009 - link do publikacji
 2. A cloud-to-ground lightning climatology for Poland IF: 3,358
  Autorzy:
  Mateusz Taszarek, Bartosz Czernecki, Aneta Kozioł
  Czasopismo:
  Monthly Weather Review (rok: 2015, tom: 143, strony: 4285-4304), Wydawca: American Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1175/MWR-D-15-0206.1 - link do publikacji
 3. Sounding-derived parameters associated with convective hazards in Europe IF: 3,248
  Autorzy:
  Mateusz Taszarek, Harold Edward Brooks, Bartosz Czernecki
  Czasopismo:
  Monthly Weather Review (rok: 2017, tom: 145, strony: 1511-1528), Wydawca: American Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1175/MWR-D-16-0384.1 - link do publikacji
 4. Climatological aspects of convective parameters over Europe: a comparison of ERA-Interim and sounding data IF: 4,161
  Autorzy:
  Mateusz Taszarek, Harold E. Brooks, Bartosz Czernecki, Piotr Szuster, Krzysztof Fortuniak
  Czasopismo:
  Journal of Climate (rok: 2018, tom: 31, strony: 4281–4308), Wydawca: American Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1175/JCLI-D-17-0596.1 - link do publikacji
 5. Atmospheric circulation and sounding-derived parameters associated with thunderstorm occurrence in Central Europe IF: 3,377
  Autorzy:
  Leszek Kolendowicz, Mateusz Taszarek, Bartosz Czernecki
  Czasopismo:
  Atmospheric Research (rok: 2017, tom: 191, strony: 101-114), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.atmosres.2017.03.009 - link do publikacji
 6. Deadly tornadoes in Poland from 1820 to 2015 IF: 3,248
  Autorzy:
  Mateusz Taszarek, Jakub Gromadzki
  Czasopismo:
  Monthly Weather Review (rok: 2017, tom: 145, strony: 1221-1243), Wydawca: American Meteorological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1175/MWR-D-16-0146.1 - link do publikacji