Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Państwo członkowskie w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Przykład Polski

2014/13/B/HS5/01308

Słowa kluczowe:

Unia Europejska Polska decydowanie polityczne państwo teoria integracji międzyrządowość ponadnarodowość prawo Unii Europejskiej,

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Tosiek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 59 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-02

Zakończenie projektu: 2018-02-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. "Demokracja międzyrządowa" – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Czasopismo:
  Rocznik Integracji Europejskiej (rok: 2017, tom: 11, strony: 369-381), Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rie.2017.11.26 - link do publikacji
 2. Polska wizja "rekonstytucji" Unii Europejskiej: nowy model integracji zróżnicowanej?
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2017, tom: 3, strony: 39-56), Wydawca: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Postkryzysowa architektura Unii Europejskiej: model neomiędzyrządowy czy plurilateralny?
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania - przebieg - implikacje (rok: 2018, tom: -, strony: 79-98), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna (rok: 2016, tom: -, strony: 1-493), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Państwa członkowskie w procesie scentralizowanej implementacji prawa UE: w poszukiwaniu modelu zarządzania rynkiem wewnętrznym
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy (rok: 2018, tom: -, strony: 85-101), Wydawca: Officina Simonidis
  Status:
  Opublikowana
 4. Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej. Wymiar konstytucyjny
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa (rok: 2016, tom: -, strony: 173-187), Wydawca: Officina Simonidis
  Status:
  Opublikowana
 5. Demokracja bezpośrednia, międzyparlamentarna czy międzyrządowa? W poszukiwaniu sposobów demokratyzacji Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Zmierzch demokracji liberalnej? (rok: 2018, tom: -, strony: 407-421), Wydawca: Wydawnictwo Aspra-JR
  Status:
  Opublikowana
 6. Przyszłość Unii Europejskiej – model międzyrządowy, deliberatywny czy fuzyjny?
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia (rok: 2017, tom: -, strony: 225-240), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Member State in the Decision-Making System of the European Union. The Example of Poland (rok: 2018, tom: -, strony: 1-285), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 8. Polska w Unii Europejskiej – lider regionalny czy państwo peryferyjne?
  Autorzy:
  Piotr Tosiek
  Książka:
  Polska-Niemcy-Unia Europejska. Razem czy osobno? (rok: 2017, tom: -, strony: 69-85), Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa
  Status:
  Opublikowana