Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania

2014/13/B/HS4/03452

Słowa kluczowe:

model dobór problemy zarządzania metody rozwiązywania problemów metodologia nauki o zarządzaniu

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marek Szarucki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 140 454 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-05

Zakończenie projektu: 2018-03-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dyktafon cyfrowy. Za kwotę 400 PLN
 2. Komputer przenośny. Za kwotę 2 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu
  Autorzy:
  Marek Lisiński
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2016, tom: 4, strony: 44884), Wydawca: TNOiK
  Status:
  Opublikowana
 2. An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential IF: 0,73
  Autorzy:
  Jurgita Raudeliuniene, Marek Szarucki
  Czasopismo:
  Engineering Economics (rok: 2019, tom: 30(1), strony: 69-80), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5755/j01.ee.30.1.20807 - link do publikacji
 3. Evolution of managerial problems from the perspective of management science
  Autorzy:
  M. Szarucki
  Czasopismo:
  Business: Theory and Practice (rok: 2015, tom: 16(4), strony: 362–372), Wydawca: VGTU Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3846/btp.2015.684 - link do publikacji
 4. Multiparty Negotiation: Conceptual Approach of Method Selection
  Autorzy:
  Andrzej Kozina, Marek Szarucki, Jurgita Raudeliūnienė
  Czasopismo:
  Journal of System and Management Sciences (rok: 2020, tom: 10(1), strony: 121-138), Wydawca: (Scopus) International Center for Informatics Research (ICIR) at Beijing Jiaotong University, China
  Status:
  Opublikowana
 5. Exploring transatlantic scientific collaboration in strategic management: a quarter-century bibliometric evidence IF: 1,85
  Autorzy:
  Oskar Kosch, Marek Szarucki
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Business Management" (rok: 2020, tom: 21(3), strony: 627–646), Wydawca: VGTU Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3846/jbem.2020.12395 - link do publikacji
 6. Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu
  Autorzy:
  Marek Lisiński
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 421, strony: 374-385), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.421.31 - link do publikacji
 7. Procedury naukowe indukcji zupełnej i niezupełnej w metodologii nauk o zarządzaniu
  Autorzy:
  Marek Lisiński
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2016, tom: nr 6(954), strony: 23-46), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2016.0954.0602 - link do publikacji
 8. Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera
  Autorzy:
  Marek Szarucki
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2016, tom: nr 6(954), strony: 47-62), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2016.0954.0603 - link do publikacji
 9. Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych
  Autorzy:
  Marek Szarucki
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 421, strony: 554-569), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.421.44 - link do publikacji
 1. Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów
  Autorzy:
  Marek Szarucki
  Książka:
  Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu (rok: 2016, tom: 1, strony: 342-355), Wydawca: Dom Organizatora TNOiK
  Status:
  Opublikowana
 2. Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania
  Autorzy:
  Marek Szarucki
  Książka:
  Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania (rok: 2016, tom: 247, strony: 208), Wydawca: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie
  Status:
  Opublikowana
 3. Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania
  Autorzy:
  M. Szarucki
  Książka:
  Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, red. J. Kaczmarek, W. Szymla (rok: 2015, tom: 1, strony: 315-326), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana