Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Językowy savoir-vivre polski i niemiecki. Studium konfrontatywne

2014/13/B/HS2/00658

Słowa kluczowe:

językowy savoir-vivre etykieta językowa grzeczność językowa język polski język niemiecki komunikacja międzykulturowa

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 272 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-12

Zakończenie projektu: 2018-05-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Aspekt kulturoznawczy konfrontatywnych badań nad grzecznością językową
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik
  Czasopismo:
  Język Polski (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 34-42), Wydawca: Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Projekt dwujęzycznego słownika językowego savoir-vivre'u
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik
  Czasopismo:
  "Półrocznik Językoznawczy Tertium" (rok: 2018, ), Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji "Tertium"
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. O różnorodności makrostrukturalnej w słownikach z językiem polskim i niemieckim. Od szesnastowiecznych dykcjonarzy Mymera i Murmeliusza po prace współczesne
  Autorzy:
  Agnieszka Frączek
  Czasopismo:
  Studia Niemcoznawcze/Studien zur Duetschkunde (rok: 2017, tom: 59, strony: 545-567), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Demokratyzacja obyczajów-słowo kluczowe współczesnej kultury polskiej?
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik
  Czasopismo:
  "Przegląd Humanistyczny" (rok: 2016, tom: nr 3, strony: 111-122), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. Möglichkeiten und Grenzen eines Wörterbuches der Höflichkeitsausdrücke für die Entwicklung fremdsprachlicher Höflichkeitskompetenz: Theoretische und methodologische Überlegungen, [w:] Sprachliche Höflichkeit. Historische, aktuelle und künftige Perspektiven, red. Claus Ehrhardt, Eva Neuland
  Autorzy:
  Silvia Bonacchi / Virgina Schulte
  Konferencja:
  Wroclove / Niezwykły fenomen kultury europejskiej (rok: 2018, ), Wydawca: Narr Francke Attempto Verlag
  Data:
  konferencja 17-19.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Demokratisches System – 'demokratische' Höflichkeitsformen
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik
  Konferencja:
  Kultury i języki pamięci / Kulturen und Sprachen der Erinnerung (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Data:
  konferencja 25–26 września
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Ewolucja językowych zwyczajów grzecznościowych ostatniego ćwierćwiecza [w:] Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, red. Katarzyna Kłosińska, Rafał Zimny
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik
  Konferencja:
  X Forum Kultury Słowa - Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości (rok: 2017, ), Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
  Data:
  konferencja 14–17 października 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Repliki aktów grzeczności jako przejaw niekompetencji komunikacyjnej lub świadomej strategii konwersacyjnej
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik
  Książka:
  Dyskurs w aspekcie porównawczym, red. Andrzej Charciarek, Anna Zych (rok: 2016, tom: -, strony: 62-81), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Małgorzata Marcjanik, Silvia Bonacchi, Agnieszka Frączek
  Książka:
  Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej (tom: -, strony: ), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Rozwój kompetencji grzecznościowej w L2: Studium komparatywne polsko-niemieckiego językowego savoir-vivre'u
  Autorzy:
  Silvia Bonacchi
  Książka:
  Germianistyka otwarta. Wrocławskie debaty o języku i językoznawstwie, red. Artur Tworek (rok: 2017, ), Wydawca: Quaestio
  Status:
  Przyjęta do publikacji