Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia.

2014/13/B/NZ5/00283

Słowa kluczowe:

metabolom mikroRNA efekt Warburga szlak pentozofosforanowy cykl Krebsa proliferacja rak nerki

Deskryptory:

  • NZ2_4: Metabolomika
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 335 958 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Komora laminarna do PCR. Za kwotę 23 000 PLN