Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów metabolizmu komórkowego jako potencjalnych celów terapeutycznych i markerów nowotworzenia.

2014/13/B/NZ5/00283

Słowa kluczowe:

metabolom mikroRNA efekt Warburga szlak pentozofosforanowy cykl Krebsa proliferacja rak nerki

Deskryptory:

 • NZ2_4: Metabolomika
 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
 • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 1 335 958 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komora laminarna do PCR. Za kwotę 23 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Integrated transcriptomic and metabolomic analysis shows that disturbances in metabolism of tumor cells contribute to poor survival of RCC patients. IF: 5,158
  Autorzy:
  Popławski P, Tohge T, Bogusławska J, Rybicka B, Tański Z, Treviño V, Fernie AR, Piekiełko-Witkowska A
  Czasopismo:
  Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease (rok: 2017, tom: 1863(3), strony: 744-752), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbadis.2016.12.011 - link do publikacji
 2. Restoration of type 1 iodothyronine deiodinase expression in renal cancer cells downregulates oncoproteins and affects key metabolic pathways as well as anti-oxidative system IF: 2,806
  Autorzy:
  Popławski P, Wiśniewski JR, Rijntjes E, Richards K, Rybicka B, Köhrle J, Piekiełko-Witkowska A.
  Czasopismo:
  Plos One (rok: 2017, tom: 12, strony: 44952), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal. - link do publikacji
 3. Decreased Expression of SRSF2 Splicing Factor Inhibits Apoptotic Pathways in Renal Cancer. IF: 3,257
  Autorzy:
  Kędzierska H, Popławski P, Hoser G, Rybicka B, Rodzik K, Sokół E, Bogusławska J, Tański Z, Fogtman A, Koblowska M, Piekiełko-Witkowska A.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2016, tom: 17(10), strony: pii: E1598), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms17101598 - link do publikacji
 4. MicroRNA-Mediated Metabolic Reprograming in Renal Cancer IF: 6,162
  Autorzy:
  Bogusławska J, Popławski P, Alseekh S, Koblowska M, Iwanicka-Nowicka R, Rybicka B, Kędzierska H, Głuchowska K, Hanusek K, Tański Z, Fernie AR, Piekiełko-Witkowska A.
  Czasopismo:
  Cancers (rok: 2019, tom: 11(12), strony: 44947), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cancers11121825 - link do publikacji
 5. The signifcance of TRIP11 and T3 signalling pathway in renal cancer progression and survival of patients IF: 1,341
  Autorzy:
  Piotr Popławski, Agnieszka Piekiełko-Witkowska, Alicja Nauman
  Czasopismo:
  Endokrynologia Polska (rok: 2017, tom: 68, strony: 631-641), Wydawca: Via Medica Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5603/EP.a2017.0052 - link do publikacji
 1. PROTEOMIC ANALYSIS REVEALS METABOLIC PATHWAYS AFFECTED BY DECREASED EXPRESSION OF TYPE 1 IODOTHYRONINE DEIODINASE IN RENAL CANCER
  Autorzy:
  Piotr Popawski, Jacek R. Wiœniewski, Beata Rybicka, Agnieszka Piekielko-Witkowska
  Konferencja:
  40th Annual Meeting of the European Thyroid Association (rok: 2017, ), Wydawca: Karger
  Data:
  konferencja 2017.09.09-12
  Status:
  Opublikowana
 2. Combined transcriptomic and metabolomic analysis reveals link betweenbeta-alanine metabolism pathway and progression of renal cancer
  Autorzy:
  Piotr Popławski, Takayuki Tohge, Beata Rybicka, Joanna Bogusławska, Zbigniew Tański, Alisdair R. Fernie, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics Bio2016 – Expanding beyond the limits" (rok: 2016, ), Wydawca: Acta Biochimica Polonica
  Data:
  konferencja 13-16.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. A network of microRNAs potentially regulating metabolic pathways in renal cancer
  Autorzy:
  J. Boguslawska, P. Poplawski, B. Rybicka, K. Rodzik, H. Kedzierska, A. Piekielko-Witkowska
  Konferencja:
  EACR-AACR-SIC SPECIAL CONFERENCE 2017; The Challenges of Optimising Immuno and Targeted Therapies; From Cancer Biology to the Clinic (rok: 2017, ), Wydawca: EACR-AACR-SIC
  Data:
  konferencja 24-27.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. MicroRNAs dependent regulation of proliferation properties in renal cancer cells
  Autorzy:
  Katarzyna Rodzik, Joanna Bogusławska, Piotr Popławski, Agnieszka Piekiełko-Witkowska
  Konferencja:
  V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza" (rok: 2016, ), Wydawca: V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza"
  Data:
  konferencja 22-24.04.2016
  Status:
  Opublikowana