Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ryzyko operacyjne towarzyszące implementacji strategii. Ujęcie modelowe.

2014/13/D/HS4/01425

Słowa kluczowe:

ryzko operacyjne strategia implementacja strategii zarządzanie strategiczne

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Radomska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 148 590 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-06

Zakończenie projektu: 2019-01-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Wykorzystanie koncepcji EFQM w procesie realizacji strategii
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2017, tom: nr 4 [CD], strony: 316-323), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
  Status:
  Opublikowana
 2. Awareness of strategy execution barriers in decision-making process: moderated mediation analysis.
  Autorzy:
  Radomska Joanna, Kozyra Cyprian
  Czasopismo:
  Decision (rok: 2020, tom: in press, strony: in press), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s40622-020-00234-w - link do publikacji
 3. Inkoherencja relacji pomiędzy ryzykiem strategicznym a operacyjnym w zarządzaniu strategicznym
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 444, strony: 400-410), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.444.36 - link do publikacji
 4. Approach to strategy and enterprise size
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Management (rok: 2016, tom: 20, nr 2, strony: 118-128), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/manment-2015-0054 - link do publikacji
 5. Pomiar postępów implementacyjnych strategii
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2016, tom: 2/172, strony: 159-170), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 6. Company Creativity Reflected in the Visionary Strategic Approach: Implications for Strategy Implementation
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Journal of Management and Financial Sciences (rok: 2018, tom: Iss. 3, strony: 49-57), Wydawca: Warsaw School of Economics
  Status:
  Opublikowana
 7. Comprehensiveness and effectiveness: strategy execution in corporate headquarters IF: 0,13
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2016, tom: nr 2(37), strony: 233-244), Wydawca: Wrocław University of Economics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2016.2.09 - link do publikacji
 8. Differences in Considering the Operational Risk during the Strategy Implementation Process – Case Study of Classical and Visionary Strategic Approach
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  International Journal of Contemporary Management (rok: 2017, tom: vol. 16, no. 3, strony: 245-258), Wydawca: Jagiellonian University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/24498939IJCM.17.031.7551 - link do publikacji
 9. Does the company size influence the operational risk in strategy implementation process?
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Entrepreneurship and Management (rok: 2018, tom: Vol. XIX,Iss. 6, strony: 287-298), Wydawca: University of Social Sciences Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 10. The Concept of Sustainable Strategy Implementation IF: 0,942
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2015, tom: 7 (12), strony: 15847-15856), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su71215790 - link do publikacji
 1. Etapy pomiaru ryzyka operacyjnego towarzyszącego implementacji strategii
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 2. The Relation between Strategic Approach and Operational Risk Recognized in Strategy Implementation Process
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. (rok: 2019, ), Wydawca: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)
  Status:
  Opublikowana
 3. The Relationship between Strategic Approach and Strategic Goals Achievement
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. (rok: 2019, ), Wydawca: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)
  Status:
  Opublikowana
 4. The comprehensive perspective on PMS – including the strategy implementation measurement and intra-organizational factors hindering strategy implementation
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Proceedings of the 14th International Strategic Management Conference. Strategic Management in the Digital Era: Opportunities and Threats for Public and Private Organizations (rok: 2018, tom: 1, strony: 81-87), Wydawca: Gebze Technical University
  Status:
  Opublikowana
 5. Efektywność strategii - integralność procesu implementacji oraz opracowanej koncepcji rozwoju
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy (rok: 2016, ), Wydawca: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
  Status:
  Opublikowana
 6. ISBN 978-83-01-19550-2
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii przedsiębiorstw (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-244), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana
 7. The Relationship between Operational Risk Level and Strategy Implementation Effectiveness
  Autorzy:
  Joanna Radomska
  Książka:
  Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020 (rok: 2018, tom: 31, strony: 724-735), Wydawca: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA)
  Status:
  Opublikowana