Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989-2014

2014/13/D/HS2/00994

Słowa kluczowe:

pamięć zbiorowa polityka pamięci transformacja ustrojowa

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Napiórkowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 161 591 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-02-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. The Decline of Antifascism: The Memory Struggle over May 1945 in the Polish Parliament (1995–2015) IF: 0,4
  Autorzy:
  Tomasz Rawski
  Czasopismo:
  East European Politics (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0888325419831354 - link do publikacji
 2. Polityka pamięciowych analogii
  Autorzy:
  Marcin Napiórkowski
  Czasopismo:
  Res Publica (rok: 2017, tom: 3/229, strony: 44728), Wydawca: Fundacja "Res Publica"
  Status:
  Opublikowana
 3. A Nuanced Report: The Battle for Memories in Central Europe
  Autorzy:
  Marcin Napiórkowski
  Czasopismo:
  Visegrad Insight (rok: 2017, tom: 2, strony: online), Wydawca: Fundacja "Res Publica"
  Status:
  Opublikowana
 1. Powtarzanie rewolucji Analiza strukturalna debaty sejmowej z 10 listopada 1997 r. nad exposé premiera Jerzego Buzka i uchwałą z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
  Autorzy:
  Marcin Napiórkowski
  Książka:
  Historia w kulturze ponowoczesnej (rok: 2017, tom: 1, strony: 227-251), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 2. Mit sarmackiego mitu
  Autorzy:
  Marcin Napiórkowski
  Książka:
  Z szablą i kielichem, czyli życie po sarmacku (Red. Janusz Tazbir) (rok: 2015, tom: 1, strony: 257-269), Wydawca: Stopka
  Status:
  Opublikowana
 3. Mitologia niepodległości
  Autorzy:
  Marcin Napiórkowski
  Książka:
  Polska! Polska! - ale jaka? (rok: 2018, tom: -, strony: 105-126), Wydawca: Muzeum Gdańska
  Status:
  Opublikowana