Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Problem utworów osieroconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939)

2014/13/N/HS2/02813

Słowa kluczowe:

dzieła osierocone pamięć kulturowa

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Polska Akademia Umiejętności

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Smywińska-Pohl 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2018-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Montesquieu in Poland by Majer Korzennik
  Autorzy:
  A. Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Scripta Judaica Cracoviensia (rok: 2018, tom: 16, strony: 143-151), Wydawca: Uniwersystet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
 2. Utwory osierocone jako zagadnienie prawa i kultury
  Autorzy:
  A. Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Tematy i konteksty (rok: 2017, tom: NR 7 (12), strony: 359-371), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/tik.2017.23 - link do publikacji
 3. Dzieła osierocone filozofów pochodzenia żydowskiego związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 1918–1939
  Autorzy:
  Anna Smywińska-Pohl
  Czasopismo:
  Przegląd Filozoficzny Nowa Seria (rok: 2019, tom: 2, strony: 44572), Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/pfns.2019.128383 - link do publikacji
 4. Utwory osierocone jako wyzwanie dla humanistyki
  Autorzy:
  A. Smywińska-Pohl, A. Jarmuszkiewicz
  Czasopismo:
  Zagadnienia Rodzajów Literackich (rok: 2017, tom: LX, z. 3, strony: 127-140), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/ZRL/2017/60.3/9 - link do publikacji
 1. Problem utworów osieroconych – przykład dorobku Zofii Bronisławy Dortheimer z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w: Żydowscy sąsiedzi
  Autorzy:
  A. Jarmuszkiewicz
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Nauka "Lokalna Społeczność Żydowska" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 17-18.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Losy i twórczość filozofów pochodzenia żydowskiego związancyh z Uniwersytetem Jagiellońskim na przykładzie Mechela Weisingera w: Filozofia – współczesne problemy i zjawiska filozoficzne
  Autorzy:
  A. Smywińska-Pohl
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 26-27.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim ze szczególnym uwzględnieniem filozofek pochodzenia żydowskiego z dwudziestolecia międzywojennego w: Kobieta - wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat
  Autorzy:
  A. Smywińska-Pohl
  Konferencja:
  Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety, Europa i świat (rok: 2016, ), Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa
  Data:
  konferencja 21-23.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Prawa autora a prawo dostępu do kultury. Dzieła osierocone filozofów i filozofek związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 1861-1945 w: Między nauką a polityką – rozważania filozoficzne
  Autorzy:
  Anna Smywińska-Pohl
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 10-11.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Sylwetka naukowa Nelli Marguliesówny z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w: Z dziejów i kultury Żydów w Galicji
  Autorzy:
  A. Jarmuszkiewicz
  Konferencja:
  Z dziejów i kultury Żydów w Galicji (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Data:
  konferencja 08-09.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Herman Ungar i Lea Unarówna jako badacze Plotyna w: Różne optyki rozważań filozoficznych w naukach społecznych i przyrodniczych
  Autorzy:
  A. Smywińska-Pohl
  Konferencja:
  VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 26-27.05.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Utwory osierocone. Obce, bo nieznane w: Kultury obcości
  Autorzy:
  A. Jarmuszkiewicz
  Konferencja:
  Oblicza obcości filozofii i literaturze (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 09-10.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Odkrywanie niedostępnego. Utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia żydowskiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Autorzy:
  A. Jarmuszkiewicz, A. Smywińska-Pohl
  Książka:
  Dzieła osierocone wobec pamięci kulturowej (rok: 2018, tom: brak, strony: 1-272), Wydawca: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner
  Status:
  Opublikowana