Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

2014/13/B/HS2/00832

Słowa kluczowe:

lokalne dziedzictwo kulturowe doświadczenie praktyki kulturowe homogenizacja mechaniczna kanon znaczenia abstrakcyjne fizyczne i cielesne

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Izabella Rylska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 298 585 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-10

Zakończenie projektu: 2017-05-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny. Za kwotę 2 700 PLN
 2. Myszka do komputera przenośnego.
 3. Oprogramowanie Office. Za kwotę 300 PLN
 4. Pamięć USB.
 5. Dyktafon (2 szt.). Za kwotę 1 200 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Doświadczenie kultury lokalnej. Propozycja ujęcia badawczego.
  Autorzy:
  Izabella Bukraba-Rylska
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2016, tom: 2, strony: 89-122), Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/wir022016/04 - link do publikacji
 2. Research on Rural Culture. Paradigm Shifts
  Autorzy:
  Izabella Bukraba-Rylska
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2016, tom: 4, strony: 165-179), Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/wir042016/09 - link do publikacji
 3. Rural landscape as a value of cultural heritage
  Autorzy:
  Maria Wieruszewska
  Czasopismo:
  Wieś i Rolnictwo (rok: 2016, tom: 4, strony: 181-196), Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/wir042016/10 - link do publikacji
 1. Co komunikują zmiany w krajobrazie wsi?
  Autorzy:
  Maria Wieruszewska
  Konferencja:
  Tradycja dla wspólczesności. Kultura jako komunikacja (rok: 2017, ), Wydawca: UMCS
  Data:
  konferencja 8-9 maja
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Kultura: od komunikowania symbolicznego do somatycznego
  Autorzy:
  Izabella Bukraba-Rylska
  Konferencja:
  Tradycja dla współczesności. Kultura jako komunikacja (rok: 2017, ), Wydawca: UMCS
  Data:
  konferencja 8-9 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka
  Książka:
  Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi (rok: 2017, tom: 1, strony: 1-242), Wydawca: IRWiR PAN
  Status:
  Opublikowana