Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wahania produktywności wód powierzchniowych północnego Atlantyku podczas ekstremalnych wahań klimatycznych we wczesnym paleogenie: wysokoczuła analiza zmian w zespołach okrzemkowych oraz fluktuacji stężenia krzemionki biogenicznej w osadach głębokomorskich

2014/13/B/ST10/02988

Słowa kluczowe:

okrzemki krzemionka biogeniczna Ocean Atlantycki paleoproduktywność Paleogen zmiany klimatu

Deskryptory:

  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_4: Geochemia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Witkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 203 452 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-28

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony