Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zachowania pozytywne i przedsiębiorczość organizacyjna w osiąganiu wysokiej efektywności organizacji

2014/13/B/HS4/01618

Słowa kluczowe:

pozytywność zachowania pozytywne przedsiębiorczość organizacyjna wysoka efektywność

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Zbierowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 397 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-03-17

Zakończenie projektu: 2018-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 8 000 PLN
 2. Projektor multimedialny. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Improvisation as Responsible Innovation in Organizations IF: 2,576
  Autorzy:
  Milena Gojny-Zbierowska, Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2021, tom: 13, strony: 44581), Wydawca: Molecular Diversity Preservation International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Positive antecedents and consequences of entrepreneurship - theoretical considerations
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Journal of Positive Management (rok: 2015, tom: 6, strony: 16-28), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/JPM.2015.013.2 - link do publikacji
 3. Positive leadership – attempt to clarification and assessment of novelty
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Journal of Positive Management (rok: 2016, tom: 7, strony: 61-70), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/JPM.2016.023 - link do publikacji
 4. Przedsiębiorczość pozytywna – przyczyny i rezultaty przedsiębiorczości z zakresu pozytywnej teorii organizacji
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (rok: 2015, tom: 1, strony: 38-54), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 5. The Aspirations of New Technology-Based Firms in CEE and CIS Countries
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Foresight and STI Governance (rok: 2017, tom: 11, strony: 50-60), Wydawca: National Research University Higher School of Economics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17323/2500-2597.2017.3.50.60 - link do publikacji
 6. The mystery of high performance – direct effect and mediation by entrepreneurial orientation and OCB
  Autorzy:
  P. Zbierowski
  Czasopismo:
  Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (rok: 2018, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Cognitione
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Social antecedents of entrepreneurial orientation – prosocial motivation and organizational citizenship behavior
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Journal of Positive Management (rok: 2018, tom: 9, strony: 83-100), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/JPM.2018.150 - link do publikacji
 8. Positive Deviance As a Mediator In the Relationship Between High Performance Indicators and Entrepreneurial Orientation
  Autorzy:
  P. Zbierowski
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2019, tom: 7, strony: 217-233), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2019.070212 - link do publikacji
 9. Shaping high-performance work systems through HRM practices
  Autorzy:
  Milena Gojny-Zbierowska
  Czasopismo:
  Journal of Positive Management (rok: 2015, tom: 4, strony: 29-38), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/JPM.2015.020 - link do publikacji
 10. Paradoks efektów przedsiębiorczości: Satysfakcja i work-life balance
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 2016, strony: 265-275), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.419.23 - link do publikacji
 11. Positive leadership and corporate entrepreneurship: Theoretical considerations and research propositions
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (rok: 2016, tom: 4, strony: 73-84), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2016.040306 - link do publikacji
 12. Relationship between leaders' and followers' psychological capital and the mediating role of POS and authentic leadership
  Autorzy:
  M. Gojny-Zbierowska
  Czasopismo:
  Journal of Positive Management (rok: 2018, tom: 9, strony: 89-104), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Koperanika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/JPM.2018.144 - link do publikacji
 13. Well-being of immigrant entrepreneurs in their entrepreneurial life
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Agnieszka Brzozowska, Milena Gojny-Zbierowska
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania - Management Issues (rok: 2019, tom: 17, strony: 212-238), Wydawca: Wydział Zarządzania UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7172/1644-9584.81.10 - link do publikacji
 14. Pozytywne przywództwo - uporządkowanie koncepcji i próba określenia wartoci dodanej
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Humanizacja Pracy (rok: 2017, tom: 4, strony: 93-106), Wydawca: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Status:
  Opublikowana
 15. Przywództwo w kontekście pozytywnym - autentyczność lidera i kapitał psychologiczny
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2017, tom: 176, strony: 153-166), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
  Status:
  Opublikowana
 16. Sprzeczności postrzeganego wsparcia organizacyjnego
  Autorzy:
  Milena Gojny-Zbierowska
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2016, tom: 2, strony: 23-32), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk i Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 17. Zastosowanie metodologii Global Entrepreneurship Monitor do badania przedsiębiorczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2016, tom: XVII, strony: 47-63), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 18. Znaczenie postrzegania organizacji przez pracownika we współczesnych naukach o zarządzaniu
  Autorzy:
  Milena Gojny-Zbierowska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 8, strony: 44761), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 19. Exploring the Consequences of Mindfulness at Work. The Impact of Mindful Organizing on Employee Attitudes Towards Work and Organization IF: 1,362
  Autorzy:
  Daniel Gajda, Przemysław Zbierowski
  Czasopismo:
  Personnel Review , Wydawca: Emerald Publishing
  Status:
  Złożona
 1. Exploring the Consequences of Mindfulness at Work. The Impact of Mindful Organizing on employee level outcomes
  Autorzy:
  D. Gajda, P. Zbierowski
  Konferencja:
  European Academy of Management Annual Conference (rok: 2018, ), Wydawca: European Academy of Management
  Data:
  konferencja 20-23.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Positive Leadership and Corporate Entrepreneurship: Theoretical Considerations and Research Propositions
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Konferencja:
  8th International Scientific Conference ENTRE 2016 Entrepreneurship and Beyond" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Data:
  konferencja 7-8.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Improvisation as the enhancer of corporate entrepreneurship
  Autorzy:
  P. Zbierowski, M. Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  International Business Information Management Association Conference (rok: 2020, ), Wydawca: International Business Information Management Association
  Data:
  konferencja 4-5.11.2020
  Status:
  Opublikowana
 4. Positive leadership – an attempt to clarify the concept and initial empirical results
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Milena Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  British Academy of Management Annual Conference (rok: 2017, ), Wydawca: British Academy of Management
  Data:
  konferencja 5-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Supporting entrepreneurial orientation by improvising
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Milena Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  Academy of Management Annual Conference (rok: 2018, ), Wydawca: Academy of Management
  Data:
  konferencja 10-14.08.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. External Influence of International Orientation of Early-stage Entrepreneurs – GEM-based Evidence
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki, Milena Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  British Academy of Management Annual Conference (rok: 2015, ), Wydawca: British Academy of Management
  Data:
  konferencja 8-10.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. The satisfaction of immigrant entrepreneurs with their entrepreneurial life. Well-being as the result of entrepreneurship
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Agnieszka Brzozowska, Milena Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  British Academy of Management Annual Conference (rok: 2018, ), Wydawca: British Academy of Management
  Data:
  konferencja 2-6.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 8. Linking Organizational Positivity to Entrepreneurial Orientation and Performance: Empirical Evidence
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Milena Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  European Academy of Management Annual Conference (rok: 2016, ), Wydawca: European Academy of Management
  Data:
  konferencja 1-4.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. POSITIVE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF ENTREPRENEURSHIP – THEORETICAL CONSIDERATIONS
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Konferencja:
  Positive Management 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Rotterdam University of Applied Sciences
  Data:
  konferencja 118-19.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Well-being of entrepreneurs – international comparison based on GEM data
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki, Milena Gojny-Zbierowska
  Konferencja:
  British Academy of Management Annual Conference (rok: 2015, ), Wydawca: British Academy of Management
  Data:
  konferencja 8-10.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Przemysław Zbierowski
  Książka:
  Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne Kapitał psychologiczny, empowerment, pasja, postrzegane wsparcie organizacyjne, motywacja prospołeczna i zachowania obywatelskie (rok: 2018, tom: -, strony: 1-189), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Katarzyna Bratnicka
  Książka:
  Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie (rok: 2019, tom: -, strony: 1-158), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Transfer kapitału psychologicznego z lidera na pracownika. Wiek jako moderator relacji
  Autorzy:
  Milena Gojny-Zbierowska
  Książka:
  Wybrane aspekty współpracy organizacyjnej (rok: 2020, tom: -, strony: 19-27), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana