Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

2014/13/B/HS4/01612

Słowa kluczowe:

dystrybucja usługi wielokanałowość dystrybucji uaług

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zbigniew Pastuszak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 329 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2018-08-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. CHALLENGES FOR SERVICE PROVIDERS UNDER THE TRANSFORMATION MULTI-CHANNELING INTO OMNICHANNELING
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Czasopismo:
  Information Systems in Management (rok: 2016, tom: 5 (4), strony: 520-529), Wydawca: SGGW
  Status:
  Opublikowana
 2. OMNIKANAŁOWOŚĆ – CZY RYNEK ZWERYFIKUJE KONCEPCJĘ TEORETYCZNĄ
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Czasopismo:
  Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy (rok: 2016, tom: 1 (33), strony: 71-82), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 3. Postrzeganie kosztów w kanałach dystrybucji usług
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Czasopismo:
  Handel Wewnętrzny (rok: 2016, tom: 2 (361), strony: 41-50), Wydawca: IBRKiK
  Status:
  Opublikowana
 4. Gender and Consumer Behaviour in Distribution Channels of Services
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Marek Angowski
  Czasopismo:
  International Journal of Synergy and Research (rok: 2016, tom: 5, strony: 45-58), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/ijsr.2016.5.45 - link do publikacji
 5. KANAŁ KOMUNIKACJI A KANAŁ DYSTRYBUCJI – ZANIKANIE RÓŻNIC I ICH KONSEKWENCJE
  Autorzy:
  Marcin Lipowski
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe (rok: 2016, tom: 254, strony: 99-107), Wydawca: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 6. Marketing Challenges and Opportunities in Multi-Channel Distribution
  Autorzy:
  Robert Lembrych-Furtak
  Czasopismo:
  Annales Oeconomia Sectio H (rok: 2017, tom: LI (2), strony: 151-158), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2017.51.2.151 - link do publikacji
 7. Service Packages Attractiveness Has Many Faces
  Autorzy:
  Ilona Bondos, Marcin Lipowski
  Czasopismo:
  Eurasian Journal of Business and Management (rok: 2016, tom: 4 (1), strony: 44571), Wydawca: Eurasian Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15604/ejbm.2016.04.01.001 - link do publikacji
 8. Poszukiwanie informacji w procesie zakupu usług
  Autorzy:
  Marcin Lipowski
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US (rok: 2016, tom: nr 43 T. 3, strony: 209-217), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2016.43/3-19 - link do publikacji
 9. Preferencje wyboru kanałów marketingowych przez seniorów
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Marek Angowski
  Czasopismo:
  Handel Wewnetrzny (rok: 2017, tom: 3 (368), tom II, strony: 358-369), Wydawca: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 10. Rezygnacja z usługi - czy dostawcy utrudniają konsumentom odejścia?
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Marek Angowski
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. (rok: 2017, tom: 330, strony: 96-105), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 11. SYNERGY OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE MARKETING RESEARCH − CAPI AND OBSERVATION DIARY
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Zbigniew Pastuszak, Ilona Bondos
  Czasopismo:
  EKONOMETRIA (rok: 2018, tom: Vol 22, no. 1, strony: 58-67), Wydawca: UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/eada.2018.1.04 - link do publikacji
 12. The Differences between Generations in Consumer Behavior in the Service Sales Channel
  Autorzy:
  Marcin Lipowski
  Czasopismo:
  Annales UMCS Sectio H (rok: 2017, tom: LI (2), strony: 159-167), Wydawca: UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2017.51.2.159 - link do publikacji
 13. The influence of perceived media richness of marketing channels on online channel usage Intergenerational differences IF: 1,469
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Czasopismo:
  Baltic Journal of Management (rok: 2018, tom: vol. 13, no. 2, strony: 169-190), Wydawca: Emerald
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/BJM-04-2017-0127 - link do publikacji
 1. Customer churn as a purchasing journey stage
  Autorzy:
  Marcin Lipowski
  Konferencja:
  32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: International Business Information Management Association, IBIMA
  Data:
  konferencja 15-16 listopad
  Status:
  Opublikowana
 2. THE POWER OF CUSTOMER OWN EXPERIENCE. AN EMPIRICAL RESEARCH ON INTENTION TO USE ONLINE CHANNEL
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Konferencja:
  5th International Conference on Business, Economics, Management and Marketing– ICBEMM 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: FLE Learning Ltd
  Data:
  konferencja 5-7.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Understanding the consumer's channel selection process: Cross-generation differences in channel perception at pre-purchase stage
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Konferencja:
  14th International Research Conference in Service Management (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet w Marsylii
  Data:
  konferencja 31 maja - 3 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. ONLINE CHANNEL IN SERVICE BUYING PROCESS
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Ilona Bondos
  Konferencja:
  Make Learn & TIIM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: To Know Press
  Data:
  konferencja 25-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 5. When secondary cost becomes an element of the primary cost - Perception of the importance of service purchase costs
  Autorzy:
  Ilona Bondos
  Konferencja:
  32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: International Business Information Management Association, IBIMA
  Data:
  konferencja 15-16 listopada
  Status:
  Opublikowana
 6. HOW WE BUY SERVICES? – PRELIMINARY OBSERVATION RESULTS
  Autorzy:
  Marcin Lipowski
  Konferencja:
  MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: ToKnowPress
  Data:
  konferencja 27-29 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Are Phones Still Used as a Distribution Channel of Services in the Age of The Internet? An Empirical Study
  Autorzy:
  Marcin Lipowski, Marek Angowski
  Konferencja:
  The 30th International Business Information Management Association Conference, 8-9 November 2017, Madrid, Spain (rok: 2017, ), Wydawca: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, (IBIMA), Madrid, Spain,Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth
  Data:
  konferencja 8-9 November 2017
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. CUSTOMER-INITIATED COMMUNICATIONS WITH THE SERVICE PROVIDER VIA PHONE CHANNEL - FACTORS AFFECTING BEHAVIORAL INTENTION
  Autorzy:
  Ilona Bondos
  Konferencja:
  FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-BUSINESS CONFERENCE LIMEN 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: 1. Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; 2. Faculty of Engineering Management - Belgrade, Serbia; 3. Modern Business School - Belgrade, Serbia; 4. Faculty of Business and Management Sciences - Novo Mesto, Slovenia; 5. Faculty of Business Management and Informatics - Novo Mesto, Slovenia; 6. Business Academy Smilevski - BAS, Skopje, Macedonia; 7. BAS Institute of Management, Bitola, Macedonia
  Data:
  konferencja 13 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 1. książka
  Autorzy:
  Marcin Lipowski
  Książka:
  Multikanalowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej (rok: 2016, tom: brak, strony: 1-298), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana