Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza wpływu domieszki nanostruktur krzemionkowo-magnetytowych typu core-shell na właściwości mechaniczne i osłonowe kompozytów cementowych na bazie kruszyw ciężkich.

2014/13/B/ST8/03875

Słowa kluczowe:

betony osłonowe promieniowanie gamma nanokrzemionka baryt magnetyt

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Horszczaruk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 994 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-05

Zakończenie projektu: 2019-02-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Mechanical properties cement based composites modified with nano-Fe2O3/SiO2 IF: 3,485
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk, Małgorzata Aleksandrzak, Krzysztof Cendrowski, Roman Jędrzejewski, Jolanta Baranowska, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2020, tom: 251, strony: 44934), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2020.118945 - link do publikacji
 2. Properties of Cement-Based Composites Modified with Magnetite Nanoparticles: A Review IF: 2,467
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 326, strony: 12420), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12020326 - link do publikacji
 3. The effect of elevated temperature on the properties of cement mortars containing nanosilica and heavyweight aggregates IF: 2,421
  Autorzy:
  Elzbieta Horszczaruk, Paweł Sikora, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2017, tom: 137, strony: 420-431), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2017.02.003 - link do publikacji
 4. Waste-free synthesis of silica nanospheres and silica nanocoatings from recycled ethanol–ammonium solution IF: 1,326
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Paweł Sikora, Elzbieta Horszczaruk, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Chemical Papers (rok: 2017, tom: 71, strony: 841-848), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11696-016-0099-y - link do publikacji
 5. Chemical and thermal stability of the coreshelled magnetite nanoparticles with solid silica IF: 3,387
  Autorzy:
  Krzysztof Cendrowski, Pawel Sikora, Beata Zielinska, Elzbieta Horszczaruk, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 407, strony: 391-397), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.02.118 - link do publikacji
 6. Incorporation of magnetite powder as a cement additive for improving thermal resistance and gamma-ray shielding properties of cement-based composites IF: 3,485
  Autorzy:
  Paweł Sikora, Mohamed Abd Elrahman, Elzbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski, Dietmar Stephan
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2019, tom: 204, strony: 113-121), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2019.01.161 - link do publikacji
 7. Investigation of gamma ray shielding efficiency and physicomechanical performances of heavyweight concrete subjected to high temperature IF: 3,485
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2019, tom: 195, strony: 574-582), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2018.09.113 - link do publikacji
 8. The effects of Fe3O4 and Fe3O4/SiO2 nanoparticles on the mechanical properties of cement mortars exposed to elevated temperatures IF: 3,485
  Autorzy:
  Paweł Sikora, Krzysztof Cendrowski, Elżbieta Horszczaruk, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Construction and Building Materials (rok: 2018, tom: 182, strony: 441-450), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.conbuildmat.2018.06.133 - link do publikacji
 9. The influence of nano-Fe3O4 on the microstructure and mechanical properties of cementitious composites IF: 2,779
  Autorzy:
  Paweł Sikora, Elżbieta Horszczaruk, Krzysztof Cendrowski, Ewa Mijowska
  Czasopismo:
  Nanoscale Research Letters Nanoscale Research Letters (rok: 2016, tom: 11, strony: 44935), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s11671-016-1401-1 - link do publikacji
 10. Role of nanosilica in the formation of the properties of cement composites, state of the art IF: 0,563
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk
  Czasopismo:
  Cement Wapno Beton (rok: 2018, tom: 6, strony: 487-495), Wydawca: Fundacja Cement Wapno Beton
  Status:
  Opublikowana
 1. Mikrostruktura i właściwości mechaniczne kompozytów cementowych zawierających nano-Fe3O4
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk, Ewa Mijowska, Paweł Sikora, Krzysztof Cendrowski
  Konferencja:
  IX Konferencja Dni Betonu Tradycja i Nowoczesność (rok: 2016, ), Wydawca: Stowarzyszenie Producentów Cementu
  Data:
  konferencja 10-12 październik 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Properties of cement composites modified with silica-magnetite nanostructures
  Autorzy:
  E. Horszczaruk, J. Baranowska, R. Jedrzejewski, P. Sikora, K. Cendrowski, E. Mijowska
  Konferencja:
  Creative Construction Conference 2017, CCC 2017, (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 19-22 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. The effect of nanomaterials on thermal resistance of cement-based composites exposed to elevated temperature
  Autorzy:
  E. Mijowska, E. Horszczaruk, P. Sikora, K. Cendrowski
  Konferencja:
  14th International Conference of Nanosciences & Nanotechnologies (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 4-7 lipiec 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Rola nanokrzemionki w kształtowaniu właściwości betonów i zapraw cementowych
  Autorzy:
  Elzbieta Horszczaruk
  Konferencja:
  X Konferencja "Dni Betonu. Tradycja i Nowoczesność" (rok: 2018, ), Wydawca: Stowarzyszenie Producentów Cementu
  Data:
  konferencja 8-10 października 2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of the nanoindentation method in assessing of properties of cement composites modified with silica-magnetite nanostructures
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk, Roman Jędrzejewski, Jolanta Baranowska, Ewa Mijowska
  Konferencja:
  8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering (rok: 2018, ), Wydawca: EDPS
  Data:
  konferencja 20-24 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Mechanical Properties of Shielding Concrete with Magnetite Aggregate Subjected to High Temperature
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk, Paweł Sikora, Paweł Zaporowski
  Konferencja:
  7th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering MATBUD'2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 22-24 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Mikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze
  Autorzy:
  Elżbieta Horszczaruk, Paweł Sikora, Ewa Mijowska, Krzysztof Cendrowski
  Konferencja:
  62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Sigma
  Data:
  konferencja 11-16 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 8. The effect of nanomagnetite on the shielding properties of cementitious composites
  Autorzy:
  E. Horszczaruk, P. Brzozowski, P. Sikora, K. Cendrowski, E.Mijowska
  Konferencja:
  International Conference on Advances in Construction Materials and Systems (rok: 2017, ), Wydawca: RILEM Publications S.A.R.L.
  Data:
  konferencja 3-8 września 2017
  Status:
  Opublikowana