Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wnioskowanie bayesowskie w modelach STVECM - zastosowania w badaniach nad kursem walutowym

2014/13/N/HS4/03593

Słowa kluczowe:

kointegracja nieliniowość modele STVECM estymacja bayesowska kurs walutowy

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adrian Burda 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 149 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-25

Zakończenie projektu: 2018-09-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony