Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie metodologii ratingów rynków nieruchomości

2014/13/B/HS4/00171

Słowa kluczowe:

rating rynków nieruchomości klasyfikacja inwestycyjno-rozwojowa rynków nieruchomosci teoria zbiorów przybliżonych

Deskryptory:

 • ST1_1: Logika i podstawy matematyki
 • HS4_14: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Renigier-Biłozor 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 109 010 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Zakończenie projektu: 2017-05-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer z wyposażeniem (drukarka i tablet). Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The procedure of assessing usefulness of the land in the process of optimal investment location for multi-family housing function. IF: 0,56
  Autorzy:
  Biłozor A., Renigier-Biłozor M.
  Czasopismo:
  Procedia Engineeering. (rok: 2016, tom: Volume 161,, strony: Pages 1868–1873 (web of science)), Wydawca: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. WMCAUS 2016. Praga
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816329496 - link do publikacji
 2. Comparative analysis of urban condition the residential market area with the use of GIS tools IF: 111
  Autorzy:
  Małgorzata Renigier-Biłozor, Andrzej Biłozor
  Czasopismo:
  Environmental Engineering" 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017 (rok: 2017, tom: 1111, strony: 111), Wydawca: Web of science
  Status:
  Opublikowana
 3. The use of geoinformation in the process of shaping a safe space.
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A.
  Czasopismo:
  16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM.(web of science) (rok: 2016, tom: Vol. 3,, strony: pp 549-556), Wydawca: SGEM.
  Status:
  Opublikowana
 4. Residential market ratings using fuzzy logic decision-making procedures. IF: 0,432
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A, Maurizo d'Amato
  Czasopismo:
  Economic Research-Ekonomska Istraživanja (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Taylorand Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/1331677X.2018.1484785 - link do publikacji
 5. Endogenous and exogenous circumstances influencing the supply and demand of residential markets
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A
  Czasopismo:
  Świat Nieruchomości. (rok: 2016, tom: No. 98/4, strony: str 41-50), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 6. Modern classification system of real estate markets IF: 0,14
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M.
  Czasopismo:
  GEODETSKI VESTNIK (rok: 2017, tom: Vol. 61 No. 3., strony: 441-446), Wydawca: Journal of the Association of Surveyors of Slovenia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15292//geodetski-vestnik.2017.03.441-460 - link do publikacji
 7. Proximity and propinquity of residential market area - Polish and Italian case study.
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A.
  Czasopismo:
  16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM ( web of science) (rok: 2016, tom: Vol.3,, strony: pp 391-398), Wydawca: SGEM
  Status:
  Opublikowana
 8. Rating engineering of real estate markets as the condition of urban areas assessment IF: 2,768
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A, Wiśniewski R.
  Czasopismo:
  Land Use Policy (rok: 2017, tom: Volume 61,, strony: Pages 511–525;), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837716304355 - link do publikacji
 9. Optimization of the variables selection in the process of real estate markets rating
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A.
  Czasopismo:
  Oeconomia Copernicana (rok: 2015, tom: vol.6 iss.4, strony: 123-131), Wydawca: Nicolaus Copernicus University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/OeC.2015.033 - link do publikacji
 10. Methodology of the polyoptimization for spatial processes IF: 111
  Autorzy:
  Andrzej Biłozor, Małgorzata Renigier-Biłozor
  Czasopismo:
  Environmental Engineering" 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017 (rok: 2017, tom: 1111, strony: 1111), Wydawca: Web of science
  Status:
  Opublikowana
 11. THE VALUATION OF THE HOPE VALUE FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT IF: 0,9
  Autorzy:
  Malgorzata Renigier-Biłozor, Maurizio d'Amato
  Czasopismo:
  REMV (rok: 2017, tom: vol. 25, no. 2,, strony: pp. 91-101), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/remav-2017-0016 - link do publikacji
 12. Information capacity database in the rating model for Polish and Italian real estate markets
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A.
  Czasopismo:
  Real Estate Management and Valuation. (rok: 2016, tom: Vol. 24. No.3, strony: pp: 40-51.), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Nieruchomosci
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/remav-2016-0020, - link do publikacji
 13. Rating attributes toolkit for the residential property market. IF: 1,192
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A, Wiśniewski R.
  Czasopismo:
  International Journal of strategic property management. (rok: 2017, tom: Vol. 21, Iss. 3, strony: -), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3846/1648715X.2016.1270235 - link do publikacji
 14. Rating decision rules on the real estate market in Poland and in Italy – a comparative study.
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A., di Summa D.
  Czasopismo:
  Świat Nieruchomości (rok: 2016, tom: 98/4, strony: 57-66), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 1. The analysis of the spatial relationships of urban networks with the use of Thiessen polygons.
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A.
  Konferencja:
  GeoConference on Informatics, Geoiformatics and remote sensing. SGEM. (rok: 2015, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja June 18-24
  Status:
  Opublikowana
 2. The impact of solutions affecting the quality of life on residential property prices. GeoConference on Informatics, Geoiformatics and remote sensing.
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Walacik M. Biłozor A.
  Konferencja:
  GeoConference on Informatics, Geoiformatics and remote sensing. (rok: 2015, ), Wydawca: SGEM
  Data:
  konferencja June 18-24
  Status:
  Opublikowana
 1. Spatial analysis of real estate market structural similarities on the example of Polish cities case study.
  Autorzy:
  Renigier-Biłozor M., Biłozor A.,
  Książka:
  Real estate management. Spatial analysis supported by GIS tools. (rok: 2015, tom: 1, strony: 73-95), Wydawca: Croatian Information Technology Society, GIS Forum 10 000 Zagreb, Ilica 191e, Croatia
  Status:
  Opublikowana