Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny

2014/13/B/HS4/00192

Słowa kluczowe:

zarządzanie środkami pieniężnymi ryzyko i niepewność wrażliwość na ryzyko małe i średnie przedsiębiorstwa cykl operacyjny

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Michalski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 199 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-22

Zakończenie projektu: 2018-01-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny z drukarką. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Full operating cycle influence on the food and beverages processing firms characteristics IF: 0,442
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski
  Czasopismo:
  Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, Agric. Econ. – Czech (rok: 2016, tom: 62 (2016), strony: 71-77), Wydawca: Czech Academy of Agricultural Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17221/72/2015-AGRICECON - link do publikacji
 2. Relation Between Cash Levels and Debt in Small and Medium Wood and Furniture Industry Enterprises with Full Operating Cycle
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski
  Czasopismo:
  Procedia Economics and Finance (rok: 2015, tom: 34, strony: 469-476), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S2212-5671(15)01656-1 - link do publikacji
 3. Remodeling of FLIEM: The Cash Management in Polish Small and Medium Firms with Full Operating Cycle in Various Business Environments
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski, Małgorzata Rutkowska-Podolska, Adam Sulich
  Czasopismo:
  Springer Proceedings in Business and Economics (rok: 2018, tom: ISSN 2198-7246, strony: 119-132), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/978-3-319-68285-3_10 - link do publikacji
 4. Agency Costs in Small and Medium Wood Industry Enterprises with Full Operating Cycle and Cash Levels
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski
  Czasopismo:
  Procedia Economics and Finance (rok: 2015, tom: 34, strony: 461–468), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/S2212-5671(15)01655-X - link do publikacji
 5. RISK PRESSURE AND INVENTORIES LEVELS. INFLUENCE OF RISK SENSITIVITY ON WORKING CAPITAL LEVELS IF: 0,406
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski
  Czasopismo:
  Journal of ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH (rok: 2016, tom: 1/2016 Vol. 50, strony: 189-196), Wydawca: ACAD ECONOMIC STUDIES
  Status:
  Opublikowana
 6. The E-commerce Development and its Limitations in Full Operating Cycle Firms in V4 Countries
  Autorzy:
  Brozyna Emilia, Michalski Grzegorz, Blendinger Guenter, Ahmed Ahmidat
  Czasopismo:
  International Journal of Humanities and Cultural Studies (rok: 2016, tom: vol. 3, strony: 44937), Wydawca: University of Gafsa, Tunisia
  Status:
  Opublikowana
 7. Levels of Liquid Assets in Full Operating Cycle Firms: Polish Firms Case
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski, Jan Buleca, Monika Kaminska, Omar Mhemed, Guenter Blendinger
  Czasopismo:
  JOEBM - Journal of Economics, Business and Management, ISSN: 2301-3567 (rok: 2017, tom: vol. 5, no.11, strony: 347-351), Wydawca: JOEBM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18178/joebm.2017.5.11.537 - link do publikacji
 1. Hospital profitability vs. selected healthcare system indicators
  Autorzy:
  Bem Agnieszka, Grzegorz Michalski
  Konferencja:
  CEFE 2015 – Central European Conference in Finance and Economics (rok: 2015, ), Wydawca: Technical University of Kosice, Kosice
  Data:
  konferencja 30.09.2015-1.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. GDP versus health expenditure - is there any tendency? CEE countries case
  Autorzy:
  Siedlecki, Rafal; Bem, Agnieszka; Predkiewicz, Pawel; et al.
  Konferencja:
  Conference: 20th Annual International Conference on Enterprise and Competitive Environment Location: Mendel Univ Brno, Brno, CZECH REPUBLIC (rok: 2017, ), Wydawca: Mendel Univ Brno, Fac Business & Econ
  Data:
  konferencja MAR 09-10, 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Determiants of Liquid Assets in Full Operating Cycle Firms
  Autorzy:
  Grzegorz Michalski
  Konferencja:
  Medzinárodné vz ahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (rok: 2016, ), Wydawca: EKONOM
  Data:
  konferencja 1 st – 2 nd December 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. E-commerce as a factor supporting the competitiveness of small and medium-sized manufacturing enterprises
  Autorzy:
  Brożyna, Emilia, Michalski, Grzegorz, Soroczyńska, Joanna
  Konferencja:
  CEFE 2015 – Central European Conference in Finance and Economics (rok: 2015, ), Wydawca: Technical University of Kosice, Kosice, TUKE
  Data:
  konferencja 30IX-1X
  Status:
  Opublikowana
 5. Technical efficiency of health care systems in CEE countries - DEA approach
  Autorzy:
  Bem, Agnieszka; Predkiewicz, Pawel; Ucieklak-Jez, Paulina; et al.
  Konferencja:
  Conference: 20th Annual International Conference on Enterprise and Competitive Environment Location: Mendel Univ Brno, Brno, CZECH REPUBLIC (rok: 2017, ), Wydawca: Mendel Univ Brno, Fac Business & Econ
  Data:
  konferencja MAR 09-10, 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Cash Levels and its Role in Full Operating Cycle Enterprises: 2005-2013 Czech, Slovak, Hungarian and Polish Enterprises Case
  Autorzy:
  Michalski Grzegorz, Brozyna Emilia, Soroczynska Joanna
  Konferencja:
  European Financial Systems 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Masarykova Universita Brno
  Data:
  konferencja 18-19 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Full operating cycle and its influence on enterprise characteristics: V4 food and beverages processing firms case
  Autorzy:
  Michalski Grzegorz
  Konferencja:
  18th International Scientific Conference Enterprise and the Competitive Environment (rok: 2015, ), Wydawca: Mendel University Brno
  Data:
  konferencja 5-6 marzec
  Status:
  Opublikowana
 8. Weather risk reduction as key for financial performance of the enterprise - sustainable business framework
  Autorzy:
  Michalski Grzegorz
  Konferencja:
  AKTUALNE PROBLEMY PODNIKOVEJ SFERY 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: University of Economics in Bratislava
  Data:
  konferencja 14-15 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. The Limitations of E-commerce Development in Full Operating Cycle Firms: V4 Countries Case
  Autorzy:
  Emilia Brozyna, Grzegorz Michalski, Guenter Blendinger, Ahmed Ahmidat
  Konferencja:
  European Financial Systems 2016 Proceedings of the 13th International Scientific Conference (rok: 2016, ), Wydawca: Masaryk University
  Data:
  konferencja 27-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 1. Information and Communication Technologies in Healthcare: Still Innovation or Reality? Innovative and Entrepreneurial Value - creating Approach in Healthcare Management
  Autorzy:
  Nina Szczygieł, Małgorzata Rutkowska-Podolska, Grzegorz Michalski
  Książka:
  Central European Conference in Regional Science Conference Proceedings (rok: 2015, tom: 1, strony: 1020-1029), Wydawca: Technical Universtiy of Kosice
  Status:
  Opublikowana