Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościowych i ilościowych.

2014/13/B/HS4/00162

Słowa kluczowe:

decentralizacja fiskalna finanse samorządu terytorialnego iluzje fiskalne

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Beata Guziejewska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 98 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-18

Zakończenie projektu: 2017-02-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A Comparative Approach to Fiscal Illusions: A Synthesis of the Conclusions From a Polish Study in Relation to New Ideas and Empirical Research in Selected Countries
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (rok: 2021, tom: 24(2), strony: 44763), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Designing a revenue structure in local self-government entities in Poland: taxes versus grants
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (rok: 2015, tom: Vol. 10/3, strony: 45-63), Wydawca: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń & Faculty of Economic Sciences and Management
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Intensity of Fiscal Illusion in Local Self-Government in Poland: Trends and Threats
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  International Journal of Trade, Economics and Finance (rok: 2016, tom: Vol. 7 , No. 3, strony: 51-55), Wydawca: IJTEF
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18178/ijtef.2016.7.3.498 - link do publikacji
 4. Theoretical Dimensions of Fiscal Illusions in Local Government Finance
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Journal of Economics, Business and Management (rok: 2016, tom: Vol. 4, No. 3, strony: 215-219), Wydawca: JOEBM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7763/JOEBM.2016.V4.393 - link do publikacji
 5. W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Annales UMCS, sectio H – Oeconomia (rok: 2016, tom: Vol. 50, No 1, strony: 275-283), Wydawca: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.275 - link do publikacji
 6. Rodzaje i zakres iluzji fiskalnych wśród polskich radnych w świetle wyników badań jakościowych
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Samorząd Terytorialny (rok: 2016, tom: 42430, strony: 58-67), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 7. Decentralizacja fiskalna – dobre praktyki a doświadczenia polskie
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 273, strony: 109-118), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 8. Fiscal Illusions in Local Self-Government Finance. Complementarity of Qualitative and Quantitative Methods
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Czasopismo:
  Journal of US-China Public Administration (rok: 2016, tom: vol. 13, no. 7, strony: 483-489), Wydawca: David Publishing Company, New Jork
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17265/1548-6591/2016.07 - link do publikacji
 9. The Flypaper Effect and Desirable Legislative Changes to Local Government Financing Systems IF: 0,6
  Autorzy:
  Beata Guziejewska (50%), Anna Majdzińska, Agata Żółtaszek
  Czasopismo:
  Lex localis - Journal of Local Self-Government (rok: 2021, tom: Vol. 19 (3), strony: 587-608), Wydawca: Institute for Local Self-Government, Maribor, Slovenia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4335/19.3.587-608(2021) - link do publikacji
 1. Krajowa polityka miejska a kondycja finansowa miast na prawach powiatu
  Autorzy:
  Beata Guziejewska
  Książka:
  Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (rok: 2015, tom: 1, strony: 13-27), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana