Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wzajemne związki i wymiana kulturowa w ramach konstruktywistycznej sieci awangardy w Polsce, Flandrii i Holandii w latach dwudziestych XX wieku. Studium przypadku modernistycznej mobilności w międzywojennej Europie.

2014/13/N/HS2/02757

Słowa kluczowe:

konstruktywizm awangarda modernizm

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Wenderski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 111 078 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-29

Zakończenie projektu: 2019-01-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Od Łodzi po Lejdę – o międzynarodowych kontaktach polskiej awangardy międzywojennej
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Czasopismo:
  Muzealnictwo (rok: 2018, tom: 59, strony: 203-210), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.5067 - link do publikacji
 2. The Influence of Interpersonal Relationships on the Functioning of the Constructivist Network. A Case Study of Poland and the Low Countries
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Czasopismo:
  Journal of Dutch Literature (rok: 2015, tom: 6 (2), strony: 44946), Wydawca: Center for Digital System, Free University of Berlin
  Status:
  Opublikowana
 3. Literary, artistic and architectural exchange between Dutch and Polish avant-gardes: a case study in European cultural mobility in the 1920s and 30s (wersja drukowana) IF: 0,1
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Czasopismo:
  Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies (rok: 2017, tom: 41 (2), strony: 143-159), Wydawca: University College London / Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/03096564.2016.1139785 - link do publikacji
 4. Mutual exchange between Polish and Belgian magazines: a case study in cultural mobility within the interwar network of the avant-garde
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Czasopismo:
  Tijdschrift voor tijdschriftstudies (rok: 2015, tom: 37, strony: 37-52), Wydawca: Utrecht University Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18352/ts.329 - link do publikacji
 1. Between Poland and the Low Countries – mutual relations and cultural exchange between Polish, Dutch and Belgian avant-garde magazines and formations
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Konferencja:
  Local Contexts / International Networks – Avant-Garde Magazines in Central Europe (1910–1935) (rok: 2018, ), Wydawca: Petőfi Literary Museum – Kassák Museum
  Data:
  konferencja 17–19.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Polen, Vlaanderen en Nederland: de oost-west en centrum-periferie scheidslijnen van de historische avant-garde
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Książka:
  De Nederlandstalige literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur (rok: 2015, tom: brak, strony: 85-103), Wydawca: Univerzita Palackého v Olomouci
  Status:
  Opublikowana
 2. n.d.
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Książka:
  Cultural Mobility in the Interwar Avant-Garde Art Network: Poland, Belgium and the Netherlands (rok: 2018, tom: n.d., strony: 194 str.), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana
 3. Between Poland and the Netherlands: an attempt at a reconstruction of mutual contacts and cultural mobility between selected avant-garde groups
  Autorzy:
  Wenderski, Michał
  Książka:
  Organizers of life. De Stijl, the Polish avant-garde, and design (rok: 2017, tom: brak, strony: 79-97), Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
  Status:
  Opublikowana