Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dekorowane zwoje Estery (megilot Ester) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji zdobienia zwojów w XVIII i XIX w.

2014/12/S/HS2/00361

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dagmara Budzioch 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 455 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Midrashic Tales in Seventeenth and Eighteenth-century Illustrated Esther Scrolls
  Autorzy:
  Dagmara Budzioch
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historii Żydów (rok: 2017, tom: 263, strony: 405-422), Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny
  Status:
  Opublikowana
 2. Depictions of the Scene of Hanging of Haman and/or His Sons in the Illustrated Esther Scrolls (Early Seventeenth – Early Nineteenth Centuries)
  Autorzy:
  Dagmara Budzioch
  Czasopismo:
  Ars Judaica: The Bar Ilan Journal of Jewish Art (rok: 2019, tom: 15, strony: ), Wydawca: Department of Jewish Art at Bar-Ilan University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. The Decorated Megillot Esther in the Moses Gaster Hebrew Manuscript Collection at the John Rylands Library: a comparative analysis with reference to eighteenth century Italian scrolls IF: 0,1
  Autorzy:
  Dagmara Budzioch
  Czasopismo:
  Journal of Semitic Studies Supplements Series (rok: 2019, ), Wydawca: University of Manchester. Dept. of Middle Eastern Studies, Oxford University Press (OUP)
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Women Scribes and Their Role in the Creation of the Hebrew Manuscripts
  Autorzy:
  Dagmara Budzioch
  Konferencja:
  Kobieta niepoznana – od starożytności po czasy współczesne (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Dagmara Budzioch
  Książka:
  Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki (rok: 2019, tom: 1, strony: 352), Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Nie dotyczy
  Autorzy:
  Dagmara Budzioch
  Książka:
  Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Reprodukcje (rok: 2019, tom: 2, strony: 75), Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny
  Status:
  Przyjęta do publikacji