Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola pojęcia modeli i symulacji wewnętrznych w filozoficznych i kognitywistycznych koncepcjach poznania

2014/12/S/HS1/00343

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
 • HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
 • HS6_5: Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Gładziejewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 417 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Mechanistyczne reprezentacje strukturalne i niemechanistyczne psychologia potoczna? Odpowiedź komentatorom książki "Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych"
  Autorzy:
  P. Gładziejewski
  Czasopismo:
  Filozofia Nauki (rok: 2017, tom: 2017/3, strony: 119-135), Wydawca: IF UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Structural representations: causally relevant and different from detectors IF: 1,19
  Autorzy:
  P. Gładziejewski, M. Miłkowski
  Czasopismo:
  Biology & Philosophy (rok: 2017, tom: 32, strony: 337-355), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10539-017-9562-6 - link do publikacji
 3. Predictive coding and representationalism IF: 0,739
  Autorzy:
  P. Gładziejewski
  Czasopismo:
  Synthese (rok: 2016, tom: 193 (2), strony: 559-582), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11229-015-0762-9 - link do publikacji
 4. Just how conservative is conservative Predictive Processing?
  Autorzy:
  P. Gładziejewski
  Czasopismo:
  Hybris (rok: 2017, tom: 42795, strony: 98-122), Wydawca: IF UŁ
  Status:
  Opublikowana
 1. Evidence of the senses: A Predictive Processing-based take on the Sellarsian dilemma
  Autorzy:
  P. Gładziejewski
  Książka:
  Philosophy of Predictive Processing (rok: 2017, tom: 1, strony: 44941), Wydawca: Open Mind
  Status:
  Opublikowana