Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Post-koine. Zwierzęta i poeci (studia wybranych przykładów w literaturze polskiej)

2014/12/S/HS2/00182

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anita Jarzyna 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 436 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-12-01

Zakończenie projektu: 2017-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Bilans, czyli "sprawozdanie dla akademii" (studia nad zwierzetami w polskim literaturozawstwie)
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Porównania (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 2. Masakra stambulskich psów (1910) a rzeź Ormian (1915) – czyli zbrodnie zapomniane (antycypacja, analogia czy nadużycie?)
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Slavia Occidentalis (rok: 2015, tom: 72, strony: 41-58), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/so.2015.72.3 - link do publikacji
 3. Nie-stosow(a)ne analogie. "Lesbos" Renaty Lis jako narracja poszerzająca doświadczenie uchodźcze
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Polonistyka. Innowacje (rok: 2017, tom: 6, strony: 25-44), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pi.2017.6.2 - link do publikacji
 4. Ornitologia, ornitomancja. Sokołowski i (inne) ptaki Jerzego Ficowskiego
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria (rok: 2016, tom: XVI, strony: nie dotyczy), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  Status:
  Opublikowana
 5. Filologia doświadczalna
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Czytanie Literatury (rok: 2015, tom: 4, strony: 313-328), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/2299-7458.04.21 - link do publikacji
 6. Gatunki rozkoszy
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Wakat (rok: 2015, tom: 44928, strony: nie dotyczy), Wydawca: Staromiejski Dom Kultury w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 7. Poza imaginarium. O miejscu zwierząt w naracjach o Zagładzie i Zagłady w narracjach o zwierzętach
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Narracje o Zagładzie (rok: 2017, tom: 3, strony: nie dotyczy), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Opublikowana
 8. Animal-story
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Czas Kultury (rok: 2016, tom: 1, strony: 204-215), Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury
  Status:
  Opublikowana
 9. Szlemiele. Zwierzęta wobec Zagłady w literaturze dla dzieci
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Narracje o Zagładzie (rok: 2016, tom: 1, strony: 235-257), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Opublikowana
 10. W oku konia. Horyzonty biografii
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Polonistyka. Innowacje (rok: 2016, tom: 3, strony: 57-73), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pi.2016.1.3.6 - link do publikacji
 11. Wprowadzenie do post-koine: nieantropocentryczne języki poezji
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Poznański Studia Polonistyczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Pokot, czyli rodzaje śmierci w porządku wyobraźni (czytając Justynę Bargielską i Joannę Mueller)
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Konferencja:
  Nieznani. Obecni. Sesja o młodej poezji (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
  Data:
  konferencja 18-20.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Judenjagd / Polowanie na Żydów. Semantyka – rozpoznania
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Konferencja:
  Polacy i Niemcy w Europie (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"
  Data:
  konferencja 16-17.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Poza prawem. O jednym wierszu Jerzego Kronholda
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Konferencja:
  Sam na sam (z najnowszą poezją polską). Interpretacje (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
  Data:
  konferencja 7-10.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Przekładając z ornitologicznego. O twórczości Michała Książka
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  Cierpliwe zwierzęta. Współczesna poezja z perspektywy studiów nad zwierzętami (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki i Cenrtum Animacji Kultury w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Herezje: odzyskiwanie wrażliwości (Tadeusz Nowak, Jerzy Nowosielski)
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? (rok: 2015, tom: -, strony: 246-267), Wydawca: Wydawnictwo IBL
  Status:
  Opublikowana
 3. Laika's lullaby
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Routledge
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. -
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  Post-koine. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich) (rok: 2019, tom: -, strony: 579), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Kim jesteśmy My? Kim są One? Notatki o jednym wierszu
  Autorzy:
  Anita Jarzyna
  Książka:
  "Wreszcie nie pojawia się nikt". Szkice o twórczości Andrzeja Niewiadomskiego (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 159-183), Wydawca: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
  Status:
  Opublikowana